LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ


Lojistik ve Tedarik Zinciri bölümü çalışanları, Satın alma bölümü çalışanları, Depo, Stok ile ilgilenen katılabilir. Eğitimin amacı, tedarik zincirinin nasıl kurulacağına ve ilgili lojistik faaliyetleriniz daha verimli olması için nasıl geliştirileceğine yönelik bilgileri, uygulamalarıyla ve eğitmenin 20 yıllık tecrübesiyle anlatılacaktır.

Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Satın Alma Uzmanlık Programı Toplam 6 eğitim ile 11 günlük eğitim sonunda satınalma konusunda bilmediğiniz kalmayacak.

2 gün Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

2 gün ileri Derece Satın Alma Yönetimi

1 gün Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Hukuku

2 gün Stratejik Satın Alma Yönetimi Eğitimi

2 gün Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

2 gün Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Daha fazla bilgi

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitimi


Eğitimin Amacı

Yeni ve bütünsel Lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin (supply chain management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinden sorumlu orta düzey yöneticiler

Eğitimin içeriği

Lojistik Yönetimi nedir?

Temel lojistik faaliyetler

Lojistik yönetimi tanımı, önemi, organizasyondaki yeri

Lojistik yönetiminin bileşenleri,

müşteri hizmetleri, talep tahminleri, üretim planlaması, stok yönetimi, lojistik iletişimi, malzeme yönetimi, sipariş işleme ve ambalajlama konusunda temel yaklaşımlar

Lojistik maliyetleri

müşteri hizmetleri, nakliye, aktarma, depolama maliyetleri, elleçleme, sipariş işleme / bilgi sistemleri, sipariş, rant, stok taşıma maliyetleri, işçilik, enerji, kayıp ve hasar, teknolojik eskime, iade yönetimi, vb görünür görünmez maliyetler

Lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımını nasıl oluşturabiliriz?

Stratejik kararlar ve uygulamaya alınma yöntemleri.

Lojistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti (taraf) lojistik kavramı(3PL)

Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi

Stratejik lojistik planlama

stratejik planlamada lojistiğin önemi

genel lojistik stratejileri

toplam kalite yönetimi (TKY)

tam zamanında müşteri taleplerini yanıtlamaya yönelik üretim/dağıtım (modified just-in-time)

dinamik-etkin davranış yönetimi

müşteri ilişkileri yönetimi (customer relationship management-CRM)

etkin tüketici yanıtı (efficient customer response-ECR)

küresel lojistik

lojistik uygulamalarda verimlilik artışı sağlanması

lojistik bilgi sistemleri,

dış kaynak kullanımı (outsourcing),

4. taraf lojistik hizmet şirketleri (fourth party lojistics),

ortaklıklar, stratejik anlaşmalar, teknoloji

Lojistik bilgi sistemleri

geleneksel bilgi akışı,

bilgi tabanlı lojistik ve ürün akışı,

dağıtım kanalı akışı,

tedarik zinciri akışı,

elektronik veri değişimi(EDI-electronic data interchange),

bilgi işlenmesi ve işlenen bilgilerin karar ve işlem otomasyonuna aktarılması

Sanal ortamda ticaret (e-commerce)

Etkin lojistik organizasyonu

uyumlu lojistik organizasyonunun elemanları,

organizasyon yapılarının temel türleri,

lojistiğin koordinasyonu,

matris organizasyonlarda lojistik

Lojistik organizasyonunun etkinliğinin ölçümü

lojistik performansı kontrol yöntemleri

Tedarik zinciri yönetimi

TZY (tedarik zinciri yönetim) anlayışı,

TZY’nin temelindeki süreç vizyonu,

müşteri ilişkileri yönetim süreci,

tedarik zincirinin analizi

TZY’nden beklenilen standart faydalar

Lojistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması

depo yerlerinin seçimi, rut planlama, en kısa yol problemi

Sıkışan pazarda, üretici ile müşteri arasında en kısa yol/en kısa zaman amacının önemi ve sağlanması

Artan rekabet ortamında dağıtım planlamasında gerçekleşen değişiklikler

Zorlayıcı nedenler, maliyet düşümlerinde temel yaklaşımlar.

Dağıtım kanalı gereksinimlerinin belirlenmesi (DRP)

Dağıtım kaynaklarının planlanması

tüketim taleplerinin takibi, değerlendirilmesi ve Pazar verilerinin değerlendirilmesi, müşteri davranışlarının yorumlanması.

Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı

Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi,

Performans ölçütlerinin belirlenmesi,

karar standartlarının performans değerlendirilmesine olabilecek etkileri.

Dördüncü parti(Taraf) lojistik(4PL) kavramı

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Eğitim Tarihleri


Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kayıt Formu
26.01.2017
27.01.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
25.02.2017
26.02.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
01.04.2017
02.04.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
27.05.2017
28.05.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
15.06.2017
16.06.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
30.09.2017
01.10.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu
02.11.2017
03.11.2017
Taksim Midtown Otel
İstanbul
Kayıt Formu

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009