Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi


Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi

Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yalın Düşünce’nin amacı, yalın bir üretim sistemine, yalın bir şirkete, yalın bir değer zincirine ulaşmaktır. Bu eğitimin temel amacı, değerin, ilk hammaddeden başlayarak üretim süreci boyunca kesintisiz ve hızlıca nihai müşteriye ulaştırılmasına yönelik sektöre uygun pratik bilgiler aktarmaktır. İsraf ve değerin ayırt edilebilmesi, akış süresinin öneminin anlaşılması eğitimin hedeflerindendir.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

Üretimde değer ile israfı ayırt edebilmeyi

Yalın değer akışının temel özelliklerini, üretimde değeri arttırmanın, israfı yok etmenin modern yöntemlerini

Yalın üretim uygulama becerisini geliştirme

Eğitim içeriği

Yalın Kavramına Yaklaşımlar

Yalın Üretim ve Başlıca Prensipler

Değer ve Değer Akışı nedir?

Üretimde oluşabilen temel israflar nelerdir?

İsrafların Nedenleri nelerdir?

Yalın Yönetim Modelinin Unsurları

Diğer Sistem Yaklaşımları ile İlintisi

Yalın Üretim Teknikleri

DOE - Deney Tasarımı

TPM - Toplam Üretken Bakım

KANBAN

POKA YOKE

TEK PARÇA AKIŞI

SHOJINKA

JIDOKA - Otonomasyon

5S - Düzen, Temizlik ve Çalışma Disiplini

SMED - Bir Dakikada Kalıp Değiştirme

JIT – Tam Zamanında Üretim

Yalın Üretim Sisteminin Aşamaları ve Uygulama Süreci

Değer, Değer Akışı ve İsraf

Malzeme ve Bilgi Akışı

Değer Akışı Haritalandırma

Temel İsraf Alanları

Tempo, Çevrim Süresi, Akış Süresi

Çekme Sistemi

Mevcut Durum Haritası Oluşturma

Gelecek Durum Haritası Oluşturma

Değer Akış Yönetimi

Kanban Uygulamaları

Oluşturulan yalın üretim sisteminin performansı nasıl ölçmeliyiz?

Yalın üretimde kurum içi organizasyon yapısı nasıl olmalıdır?

Farklı üretim sektörlerinden uygulama örnekleri

Yalın üretim kurulum süreci ile ilgili örnek uygulama

Süre: 2 gün, 14 saat

Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi

 

 

Yalın Üretim ve İsrafın Bertarafı Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009