Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aşağıda belirtilen dört ana modülden oluşan toplam 60 (altmış) saatlik bir eğitimi kapsar.

Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 9 (dokuz) saat,

Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat,

Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat,

Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 9 (dokuz) saat

Eğitim İçeriği

Girişimcilik Süreci

Girişimciliğin tanımı, özellikleri

Yeni Bir İş Kurmak İçin Kritik Faktörler

Yeni İş Fırsatlarını Değerlendirmek

Başarılı Bir İşin Girdileri

Yükselen İş Ve Yaşam Trendleri

İş fikri bulma yöntemleri

Yeni Bir Ürün Veya Hizmet Geliştirmek

Bir Zincir Girişimciliği Bayi (Franchise) Almak

Var Olan Bir Şirkete Ortak Girmek

Bir Şirket Satın Almak

Pazar Araştırması Stratejisi

Sektör analizi

Müşteri, girdi, işgücü piyasaları analizi

İkincil, birincil araştırma

Bir İş Planı Hazırlama

Planın İçeriği

Yönetici Özeti

Pazarlama Planı Hazırlamak

Pazarlama Amaçlarını Oluşturma

Pazarlama Stratejisini Geliştirme

İşletmenin teknik planı

Makine ekipman, işgücü, kuruluş yeri seçimi

Örgütlenme Modelleri

İnsan Kaynakları Planlaması

Finansal Planlama

Finansal Planlama Ve Operasyon Planı İlişkisi

Gelir Gider Ve Nakit Akışı Planlaması

Banka Kredileri

Hissedar Alma

Müşterilerden Borç Alma

Satıcılardan Borç Alma

Muhasebe ve Teşvikler

Devlet Teşvikleri, Ttgv, Kosgeb Vb. Gibi

Girişimciliğin Yasal Ve Vergi Açıdan Çerçevesi

Bir Avukat Ve Muhasebeci Seçmek

Şirket Kurma İle İlgili Yasal Mevzuatı

Vergi Mevzuatı

Sosyal Sigorta Mevzuatı

Süre: 3 gün, 21 saat

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009