Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi


Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ürün yaşam döngüsü, bir ürün fikri doğduğu an başlar ve o ürün piyasadan kalkıncaya, kadar devam eder; yani bütün geliştirim, işletim ve bakım faaliyetlerini içerir. Bir geliştirim projesinin ürünleri zamanında teslim edilmeli ve amacına uygun olmalıdır. Geliştirim faaliyetleri sistemli bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Eğitim, ürüne ilişkin bir ‘yaşam döngüsü modeli’ üzerinden tüm ilgili faaliyetleri aşamalar şeklinde yapılandırarak, bu aşamalarda yönetişim zihniyeti modellemeleriyle neler yapılması gerektiğini ve bunun kalite açısından getirdiği yararları uygulamalı olarak aktarmayı amaçlar.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Bölümler-arası lider olarak Ürün Yöneticisi-Ürün Yöneticisinin sorumlulukları ve çalışma şekilleri

Analizin Değeri ve Önemi

Değer önerisi oluşturmak

Ürünün planlanması ve geliştirilmesi

Ürünün yönetilmesi ve ürün karması stratejileri

Stratejik ürün evrim planı

Üretim-pazarlama ilişkisi

Eğitim içeriği

Ürün Yönetimi: Tarihçe ve Kavram

Ürün Yönetimi Anlayışı

Yeni Ürün Kavramı

Yeni Ürün Üretmenin Nedenleri

Kaynak kullanımı

Pazar stratejisi

Büyüme isteği

Ürünün modasının geçmesi

Rekabet

Teknolojik gelişmeler

Geliştirim Projesinin Çok Yönlülüğü

Analizin Değeri ve Önemi

Ürün Geliştirmeye Yönelik Analizler

Sektör Analizleri

Tüketici Analizleri

Rakip Ve İç Analiz

Bölümler-arası lider olarak Ürün Yöneticisi-Ürün Yöneticisinin sorumlulukları ve çalışma şekilleri

Etkin ürün yönetimi bağlamında pazarlama kavramları

Müşteri ihtiyaçlarını anlamak

Değer önerisi oluşturmak

Ürünün planlanması ve geliştirilmesi

Ürünün yönetilmesi ve ürün karması stratejileri

Ürün ve rekabet analizi teknikleri

Yönetişim ve Stratejik Öncelleme: Kalite Sistematiği

Ürün yaşam döngüsü ve Stratejik ürün evrim planı

Ürün Yaşam Evreleri

Ürün Yaşam Evresi Pazarlama Kararları Almada Nasıl Kullanılmalıdır?

Yaşam Evresinde Aşamalar

Ürün Hakkındaki Gerçeklerin Sıralanması ve Ürün Özgeçmişi

Ürünün Güncel Durumu

Doygunluk ve Rekabetin Dönüşümü: Etik Sorun

Ürün ekosisteminin analizi, Ürünün ait olduğu veya olabileceği alanların geliştirilmesi

Ürün grupları arasında vizyon, kabiliyet, geliştirilme kalitesi ve yaşanan sorunlar açısından karşılaştırma teknikleri

Markalar ve marka stratejileri

Süre: 2 gün, 14 saat

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

 

 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009