Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi


Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi

Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Numerik/Sözel verilerin bilgiye dönüştürülerek Uluslararası Stratejik Pazarlama Yönetiminde kullanılmasına, Pazarlama Stratejilerinin Kilit Müşteriler için geliştirilmesine ve Stratejik Pazarlama İletişimine dair bilgilerin aktarılması, aktarımların yaşanmış profesyonel deneyimler ile zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Pazarlama-Satış ve Ürün Yöneticileri ve çalışanları

Eğitim Yöntemi

Teorik alt yapı çalışmaları, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, Role-playler, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Uluslararası alanda ürün belirlenmesi, fiyat saptanması, satış ve dağıtım çalışmaları pazarlanacak ürünün reklamı ve satışı ile ilgili kampanyaların nasıl düzenleneceği

Temel stratejiler faydalanma teknikleri

Tek Ürün Stratejisi

Aynı Ürün Ayrı Mesaj Stratejisi

Farklı ürün Aynı Mesaj Stratejisi

Eğitim içeriği

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA YÖNELMESİ

Uluslararası Pazarlama Planlaması

Uluslararası pazarlama veya ihracat Pazarlaması Kararı

Hedef Pazar Seçimi

Uluslararası Pazara Giriş ve Satış Kararları

Uluslararası Pazarlama Programı

Organizasyon ve Kontrol

Uluslararası Pazarlamayı Etkileyen Çevresel Faktörler

Kültürel ve Yasal Çevre

Ekonomik Çevre

Politik ve Yasal Çevre

Demografik Çevre

Teknolojik Çevre

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

İhracat

Dolaylı ihracat

Dolaysız ihracat

Montaj Yoluyla Üretim

Lisans Anlaşmaları

Franchising anlaşmaları

Sözleşmeli Üretim

Ortak Girişim

Yabancı Direkt Yatırım

ULUSLARARASI PAZARLAMADA MAMUL

Mal Gruplarına Göre Uluslararası Pazarlama Faaliyetleri

Mamul Tüketim Maddeleri Pazarlaması

Yeni Teknikler ve Hizmet Pazarlaması

Malzeme ve Donatım Maddeleri Pazarlaması

İşlenmiş Yahut Yarı İşlenmiş Sinai Ürünlerin Pazarlaması

Gıda Maddeleri Pazarlaması

Uluslararası Pazarlamada, Mamul Karması ve Mamul Hatlarının Yönetimi

Mamul Karması

Mamul Hatlarının Yönetimi

Uluslararası Pazarlamada Mamul Hayat Eğrisi

Büyüme

Olgunluk

Düşme

Uluslararası Pazarlamada Kullanılan Alternatif Mal Politikaları

Standardizasyon ve Uyarlama

Mamul Farklılaştırması ve Yoğunlaştırılmış Pazarlama

Uluslararası Pazarlamada Ambalajlamanın Önemi ve

Ambalajların Seçimi

Uluslararası Pazarlamada Markalama

Uluslararası Pazarlamada Etiketleme

Uluslararası Pazarlamada Mamul Garantisi ve Hizmet

ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİYATLANDIRMA

Uluslararası pazarlamada Fiyatlama Politikaları ve İlgili Faktörler

Maliyetler

Pazar Koşulları

Rekabet Yapısı

Dağıtım Yapısı ve Kanalları

Hükümet Politikaları

Döviz Kuru ve Pariteler

Firma Amaçları

Fiyatlandırmada Amaçlanan Hedefler

Hedef Karlılık Düzeyine Ulaşma

Karı Maksimize Etme

Fiyatlarda İstikrarı Sağlama

Satış Gelirlerinin Maksimizasyonu

Pazar Payını Koruma

Rekabete Karşı Koyma

Uluslararası Pazarlamada Fiyat Farklılaştırması

Müşteri Esasına Göre Fiyat Farklılaştırması

Mal Esasına Göre Fiyat Farklılaştırması

Yer Esasına Göre Fiyat Farklılaştırması

Zaman Esasına Göre Fiyat Farklılaştırması

Yeni Pazara Girme Stratejileri

Talebin Kaymağını Alma Politikası

Piyasaya Girme Politikası

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM KANALLARI

Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanallarının Önemi ve Kullanma Gerekliliği

Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalı

Seçiminde Kullanılan İlkeler

Uluslararası Pazarlamada Yer Alan Dağıtım Kanalları

Dolaylı İhracatta Yer Alan Aracılar

Çeşitli Komisyoncular

Yerli Tüccarlar

Yabancı Uyruklu Tüccar ve Temsilciler

İhracatçı Birlikleri ve Kooperatifleri

Üretici Ana Firmadan Bağımsız Fakat Onun Mallarını Yurtdışına pazarlayan İhracat şirketi

Birleşik İhracat Yönetimi Firmaları

Genel İhracat Şirketleri

Dolaysız İhracatta yer alan aracılar

Yurtdışı Satış Büroları

Yurtdışı Satış Şirketleri

Yurt Dışı Distribütörler ve Acenteler

Gezici Satışçılar

Yabancı Ülkelerdeki İthalatçılar ve Toptancılar

Yabancı Ülke Hükümetlerine Bağlı Kuruluşlar

Yurt Dışında Üretim

Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Politikaları

Sınırlı Dağıtım

Seçimli Dağıtım

Yoğun Dağıtım

Uluslararası Pazarlamada Fiziksel Dağıtım

Uluslararası Fiziksel Dağıtım Faaliyetini Kolaylaştıran Kuruluşlar

Taşıma Araçlarının Seçimi

Karayolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı

Demiryolu Taşımacılığı

Boruyoluyla Taşımacılık

ULUSLARARASI PAZARLAMADA TUTUNDURMA

Uluslararası Pazarlamada Başlıca Tutundurma Metotları

Reklam

Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Amaçların Belirlenmesi

Bütçenin Belirlenmesi

Medya Stratejisinin Belirlenmesi

Reklam Mesajının Belirlenmesi

Etkilerinin Ölçümü

İlanlar

Kişisel Satış

Satış Geliştirme

Uluslararası Pazarlamada Fuar ve Sergiler

Halkla İlişkiler

PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR ÖRNEK UYGULAMA

Değerlendirme

Süre: 3 Gün, 21 saat

Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi

 

 

Uluslararası Pazarlama Yönetimi Ve Stratejileri Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009