Ücret Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Ücret Yönetimi Eğitimi


Ücret Yönetimi Eğitimi

Ücret Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, insan kaynaklarının personele yönelik ücretlendirmeyi nasıl yönetmeleri ve hangi ölçütlerin göz önüne alınması gerektiği konularında bilgilendirmeyi ve yetkinliklerini artırmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Teknik ve idari tekniklerin aktarılması, uygulamalı grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Ücret Sistemlerinin Temel Unsurları

Ücret Yönetiminde Temel İlkeler

Ücret Sistemi süreçleri

Teknik ve idari kriterler

Piyasa Ücret Araştırması yöntemleri

Eğitim içeriği

Ücret Yönetimi: Amaçlar ve İlkeler

Ücret Politikası: Endüstri İlişkilerinin Baskınlığı, Sendika Varlığı: Belirleme ve Katılım

İş Analizi, Tanımlar ve Değerleme

Ücret Sistemleri ve Felsefesi

Bireysel Ücreti Belirleyen Unsurlar

Yaşam Standardı

İş Değerlemesi Süreci ve Sistemleri

İş’in Kademeleri ve Derecelendirilmesi

Mevcut Ücret Düzeninden Yeni Ücret Sistemine Geçiş: Sorunlar ve Çözümler

Yönetici Ücretlerinin Belirlenmesi

Ücret ile Performans İlişkisi: Teori ve Pratik

Performans Yönetimi ve Değerlendirme Süreci

Yöntemler – Hedefler – Hedef Oluşturmanın Zorlukları ve Çözüm: Rasyonellik

Ana Ücret – Baz Ücret

Performansa Dayalı Ücret – Ücret Artışları mı, Ayarlama mı?

Bireysel Özendirmeler: Promosyon-Ödüllendirme

Kazanç Paylaşımı

Teşvik: Görev ve Unvan Gruplarına Göre Ücret: Ayrımcılık Duygusu

Maliyet Düşüncesi: Sağlıklı Yaklaşımın Şart Olduğu Durumlar

Objektiflik ve Esneklik

Uygulama ve Denetim

Yorumlar ve Eleştirel Bakış Açıları

Liyakatin Sorgulanması

Riskin Değerlendirilmesi - Çalışan Tatmini: Motivasyona ne oldu?

Uluslararası Performans Değerlendirme Kriterleri

Uluslararası Ücret Yönetimi

Süre: 2 gün, 14 saat

Ücret Yönetimi Eğitimi

 

 

Ücret Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009