Süreçlerle Yönetim Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Süreçlerle Yönetim Eğitimi


Süreçlerle Yönetim Eğitimi

Süreçlerle Yönetim  Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, faaliyetlerin ilişkili olarak gruplandırılarak süreçlerin belirlenmesi yoluyla sürece dayalı yönetimin temel aşamalarını, tanımları ve süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmeler aracılığıyla çalışma bütünlüğü ve organizasyonun oluşturulmasının sağlanması hususlarında planlama ve uygulamaları detaylı olarak aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim Yöntemi:

Örneklerle anlatım, Süreç Oluşturma Tekniklerinin uygulanması, ekip çalışmaları, tartışma ve katılımcı sunumları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Toplam Kalite Yönetimi bağlamında süreçlerin ne şekilde oluşturulacağı

Yeni Süreç Tasarım tekniklerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi

Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin nasıl yönetileceği

Süreç Yol Haritalarının oluşturulması

Mevcut faaliyetlerin Süreçler olarak geliştirilmesi ve İş İyileştirilmesine ilişkin Uygulama Çalışmaları

Eğitim içeriği

Çözüm Aracı Olarak "Süreç Yönetimi"

Toplam Kalite Yönetimi: EFQM Modeli ve ISO 9001:2008'in Süreçlere Bakış Açısı

Süreçlerin Belirlenmesi: İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri

Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)

Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi

Süreçlerin İlişkilendirilmesi ve Süreç Hiyerarşisi

Süreç Haritalarının Çizilmesi

Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar

Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi

Kritik Süreçlerin Belirlenmesi: Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri

Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi

Uygulama Çalışmaları

Süre: 2 gün, 14 saat

Süreçlerle Yönetim Eğitimi

 

 

Süreçlerle Yönetim Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009