Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi


Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Müşteri İlişkileri kendine özgün, hatta bazen bağımsız bir sahadır şirketler açısından. Bu iki hususun farkına varan firmaların sayısı çok fazla değildir. Bunu kavrayan ve buna göre yönetim felsefesi oluşturanlar, her yönden önde gidenler olacaktır. Müşteri İlişkilerinin çift yönlü etkinliğinin fark edilmesini ve ilişki yönetimini buna göre yapılandırmanın sistematiğini aktarmak bu eğitimin başlıca amacıdır.

Kimler Katılmalı

Üst ve orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, tüm diğer çalışanlar ve Üniversite öğrencileri

Eğitim Yöntemi

Teorik alt yapı çalışmaları, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Tarihsel Gelişim, Kavramlar ve Yönetişim Temelli İlkeler

Müşteri İlişkileri Süreç Yönetimi: Döngüsel Yaklaşım Modeli

Çift yönlü Modelleme: Müşterinin Analizi

Şirket Bünyesine Uygun Modüllerin Oluşturulması

Kendi Kalite Sistemini Oluşturmak: CRM’DE Alt- ve Üstyapı

Değerlendirme, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Betimleyici İstatistiki Analiz: Uygulanmayan Değerlendirmeler Sorunu

İK ve Satış Biriminin Ortak Koordinatörlük Rolü

Eğitim içeriği

Tarihsel Gelişim

Kavramlar ve Yönetişim Temelli İlkeler

Müşteri İlişkileri Süreç Yönetimi: Döngüsel Yaklaşım Modeli

Çift yönlü Modelleme: Müşterinin Analizi

Şirket Bünyesine Uygun Modüllerin Oluşturulması

İlişki ve İletişimde Koordineli Olmak

Müşteri Beklentilerini Bilmenin Ötesi: Beklenti Oluşturmak ve Tercihleri Etkilemek

Standartlar, İletişim ve İç Eğitim Etkinliği: Bilinçlenme

Kendi Kalite Sistemini Oluşturmak: CRM’DE Alt- ve Üstyapı

CRM’de Metodoloji: Sistem Yönlü Uygulamalar ve Özgün Pratik

Müşteri Şikâyetlerinin Dönüşümü

Değerlendirme, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi: Bilimsel Analizlerin Ciddiyeti ve Uygulama

Betimleyici İstatistiki Analiz: Uygulanmayan Değerlendirmeler Sorunu

Sürekli İyileştirme Şartı: Sabırlı Bilinç Faktörü

Müşterinin Muhatap Anlayışı: İşletmenin Tümü Müşterinin Muhatabıdır

Satış Biriminin Koordinatörlük Rolü

İnsan Kaynakları’nın Önemi

Velinimet Bilincinin Önemi: Maaşımı patron değil, müşteri öder

Süre: 2 gün, 14 saat

Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

 

 

Süreçlerle Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009