Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi


Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi

Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Süreç, bir girdiye değer katarak ürün, hizmet, sonuç veya çıktı ortaya koyan faaliyetlerin bütünüdür. Bu eğitimdeki amaç, şirketin stratejileri ve vizyonu ile uyumlu bir şekilde süreçlerin nasıl tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği ile ilgili bilimsel olarak doğrulanmış uygulanabilir pratik bilgiler aktarmaktır. Ayrıca süreç faaliyetlerinin ve burada görevli çalışanların etkin bir şekilde yönetimi ile ilgili pratik tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda örnek uygulamalar yapmak, eğitimin diğer amaçlarını oluşturmaktadır.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Standart teorilerin açıklanarak aktarılması, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

Şirketin stratejileri ve vizyonu ile uyumlu bir şekilde süreçlerin nasıl tanımlanması, kategorize edilmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi dair uygulanabilir pratik bilgiler

Sürece ve şirkete yüksek katma değerler sağlayabilecek iyileştirme teknikleri ve süreç yönetimi

Eğitim içeriği

Süreç nedir

Süreçlerin Saptanması ve Kategorizasyonu

Süreç Yönetiminde Unsurlar ve Kavramlar

Süreçlerin oluşturulması ve Sisteme Entegrasyonu

Mevcut süreçler ve Süreçlerin organizasyonu

Süreç Hedeflerinin ve Hedeflerle Yönetim

Hedef Performans Kriterleri

Süreçlerin Analizi

Sürekli İyileştirme: Kai-Zen Yaklaşımı

Ekip/Takım çalışması ve Karar Verme Yöntemleri

Süreç İyileştirmede İstatistik

Klasik Anlayıştan Süreç Yönetimi Kültürüne

Süreç İyileştirme Değerlendirmeleri

Süre: 2 gün, 14 saat

Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi

 

 

Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009