Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi


Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi

Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitim içeriği

Kavram ve Tarihçe

Bildirim Mekanizmalarının Oluşturulması: Özel ve Özerk Yönetim Yetkinliği

Suiistimalcinin Profili

Yöntemler Yönetimi: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirme

Suiistimal Risk Matrisi

Suiistimal Risk Yönetiminde Yol Haritası

Suiistimal ve Hile Risk Yönetiminin Üç Sütunu: Önleme, Ortaya Çıkarma ve Tepki

Suiistimal Önleme Programları: Şirket Çalışanlarının Ekonomik Suçlar ile ilgili Farkındalıklarının Arttırılması

Suiistimal Üçgeni: Baskı Unsurları / Teşvikler, Fırsatlar ve Rasyonalizasyon

Suiistimalin Önlenmesi Politikası: Kurallar ve Esaslar

Suiistimal Aksiyon Planı

İdari ve Yatay Yönetimin Fonksiyonları

İç Denetim, Uygunluk ve İzleme Fonksiyonları

Örneklem: Satın Alma Süreçlerindeki Suiistimal Riskleri

Özet Değerlendirme

Süre: 1 Gün, 7 saat

Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi

 

 

Suiistimal Risk Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009