Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi


Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi

Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Stresi oluşturan ana nedenlerin ortaya konarak önleme çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı, stres süreçlerinin yönetimi ve stres nedenlerinin hangi yöntem ve tekniklerle bertaraf edilebileceği hususunda interaktif katılımla etkinliğin sağlanması, stres ile baş etmede çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm Çalışanlar ve Öğrenciler

Eğitim Yöntemi:

Anlatım ve tartışma, uygulamalı ekip çalışmaları, sunumlar ve değerlendirmeler

Eğitimden elde edilecek yararlar

Stresin neden analizleri

Stres türleri, olumsuz olduğu kadar olumlu yanlarının kavranılması

İnsanların Kişilik Özelliklerine Göre Stresin Etkileri

Stresle Başa Çıkmada Etkili Yollar (Örgütsel - Bireysel Stratejiler)

Stres Karşısında Davranış Şekilleri

Eğitim içeriği

Stresin Tanımı

Stres Her Zaman için Kötü müdür?

İnsanların Kişilik Özelliklerine Göre Stresin Etkileri ve Bağı

Stres ve Başarı Kavramları

Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar

İş Stresi ve Stres Kaynakları

Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları

Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları Stresin Yapısı ve Belirtileri

Stresle Başa Çıkabilme

Stresle Başa Çıkmada Etkili Yollar (Örgütsel - Bireysel Stratejiler)

Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Kurumsal Stratejiler

Stresle Başa Çıkmada Başarısız Yollar

Stresle Zihinsel ve Bedensel Başa Çıkma Yöntemleri

Stresin Bireye ve Kuruma Olan Etkileri

Stres ve Kişilik

Stresin Aşamaları, Bireye ve Kuruma Olan Etkileri İle Kontrol Altında Tutulması ve Yararları

Stressiz Bir Yaşam İçin Hedef Belirleme ve Zaman Yönetimi

Çalışma Hayatında Stresi Yenmeyi Etkileyen Faktörler

Örgütsel Stres Yönetimi

Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri

Stres Yönetiminde Kurumsal Başa Çıkma Yöntemleri

Stres Karşısında Davranış Şekilleri

Süre: 1 gün, 7 saat

Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi

 

 

Stres ve Bertaraf Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009