Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi


Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi

Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yöneticilik kavramının çağın gerekleri doğrultusunda stratejik planlamaya dayalı olarak kurumsal liderlik anlayışı çerçevesinde, yeni yetkinlik becerilerinin nasıl oluşturulabileceği ve geliştirileceği, bireyin özellikle seçkin uygulamalarla bu tür yetkinlikler kazanmasını sağlamak

Katılımcı Profili

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar, Patronlar, Şirket Ortakları, Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim /Metodolojisi/Yöntemi:

Katılımcıları, kavramsal anlama ve uygulamalar yolu ile süreçsel ve aşamalı olarak stratejik planlamanın ön planda tutulduğu yönetim yaklaşımlarını irdeleyecek seviyeye ulaştıran, böylelikle sistematik yönetim tarzlarını geliştirmelerine katkı sağlayacak çalışmalar

Eğitiminden elde edilecek yararlar:

Stratejik planlamanın yönetim alanına ilişkin püf noktalarına dair bilgiler edinilmesi

Yeni yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları kazanılması

Özellikle şirket içi iletişimi ve eşgüdümü geliştirme

Şirketin yönetim süreçlerini planlı bir biçimde şekillendirmek ve işlerin daha iyi yürümesinin sağlanması

Eğitim içeriği

Yöneticilik: Tarihi Gelişim ve Kavramlar

Yönetim Teorilerine genel bakış

Strateji Türleri

Stratejik yönetimin temel öğeleri ve özellikleri,

Aşamalar ve Araçlar

Strateji ve Planlama: Şirket Kültürü ve Politikalar Oluşturmak

Öncelik Saptaması ve Yönetimi

Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans

Problem çözme ve Karar Alma

Fonksiyonel Çalışma ve Proje Bazlı Yönetim

Stratejik Planlama Yönetimi

Gezerek Yönetim Anlayışı

Yetki Devri ve Uyumla Özgüven Oluşturmak

Girişimcilik

Lider Yönetici ve Yol Haritası

Sebat ve Samimiyet

Mükemmeliyetçilik

Uygulama Çalışmaları

Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi

 

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009