Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi


Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

İnsan kaynakları yönetimine bütünsel ve stratejik yaklaşımlar, sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik açısından şirketler için büyük önem arz etmektedir. Eğitim, insan kaynakları yönetimine stratejik bağlamda yaklaşımın ilkelerini ve organizasyonel strateji konusunu örnek olaylarla ortaya koymaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Kuramlar, vaka analizleri, uygulamalı grup çalışmaları, tartışma ve bazı testler

Eğitimden elde edilecek yararlar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde ilkesel yaklaşımlar

Stratejik Unsurlar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Uygulamaları ve Temel Bileşenleri

Stratejik İnsan Kaynakları Kadrolama ve Planlaması

İnsan Kaynakları ve Organizasyon Stratejisinin uyumlanması

Etkin Stratejik Uygulamalar

Eğitim içeriği

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

İKY ve Vazgeçilemeyen Unsur: Strateji

Emir-Komuta Zincirinden Proje Odaklı İK Sistemine Geçiş

İK Fikrinde Abartı Var mı?

Sorgulanan Alan: Verimlilik ve Çalışma Hayatının Kalitesi

Örgütlenme, Ahlaki Çerçevesi ve Organizasyonun Sadeleştirilmesi

Çevresel Faktörler: Yasal Mevzuatın Önemi ve Yasal Uyum

İK Planlaması – İstihdamın Şartlara Uyumu ve İstihdam Stratejisi

Eğitim-Metot ve Sürekli Gelişim

İşgörene Kazandırılması Gereken Kimlik, Kariyer Yönetiminin önünde yer alır

İş Değerleme, Performans ve Ücret Yönetimi

İletişim ve Koordinasyonun Önemi

İK’nın Yetki Durumu

İK Yöneticisi: Rolleri, Görevleri

Re-organizasyona hazırlıklı Yönetim Modelleri

Çalışma İşlevinde Oryantasyon, Rotasyon ve Yedekleme

Süre: 2 gün, 14 saat

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

 

 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009