Sözleşme ve Kontrat Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Sözleşme ve Kontrat Yönetimi Eğitimi


Sözleşme ve Kontrat Yönetimi Eğitimi

Sözleşme/Kontrat Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimde; sözleşmelerde yer alan ve genelde ticari faaliyetlerin uygulanması esnasında ortaya çıkan diğer bir anlatımla teorik hukuk bilgisi ile ilgili olmayan hususlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması eğitimin en önemli yanını oluşturmaktadır.

Eğitim, salt teorik bilginin yanında ağırlıklı olarak sözleşme hazırlanırken veya incelenirken, dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti, daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerileri, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını içermektedir.

Kimler Katılmalı

Şirketlerde sözleşme hazırlayan ve imzalayan tüm yöneticiler ve çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Kuramsal bilgi aktarımı, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Sözleşmenin müzakere aşaması

Sözleşmenin ifası ve sona erdirilmesi uygulamaları

Sözleşme metninin hazırlanması yöntemleri

Dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık

Eğitim içeriği

Sözleşme yönetimi temelleri ve başlıca özellikleri

Genel İlkeler ve Önemi

Satınalma (tedarik) kontratları, Satış kontratları ve diğerleri

Bir kontratın hazırlanma aşamaları

Sözleşme maddelerinin yorumları

Sözleşmelerde kritik maddeler

Başarılı Sözleşme yönetimi araçları

Kontrat değerlendirme modelleri

Kontrat yönetimi olgunluk modeli

Kontratlarda risk yönetimi

Sözleşme performans yönetimi

Kontratların şirket içinde etkin yönetilmesi

Sözleşme yönetimini destekleyen sistemler: Elektronik e-Kontrat yönetimi

Örnek Olay Çalışmaları ve Değerlendirme

Süre: 1 gün, 7 saat

Sözleşme ve Kontrat Yönetimi Eğitimi

 

 

Sözleşme ve Kontrat Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009