Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi


Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi

Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Hepimizin bildiği üzere bir şirketin nihai amacı kar elde etmektir. Fakat günümüz koşullarında hedeflenen karları istikrarlı olarak elde etmek için maalesef ki sadece iyi bir sermaye ve patronlarının veya yöneticilerinin ticari zekâsı yeterli olamamaktadır. Bu amaca ulaşmada şirket organizasyon yapısının da etkin ve verimli olması gerekir. Eğitimdeki amaç, arzulanan karlara ulaşmada en yüksek katkıyı sağlayabilen, değişimlere hızlı adapte olabilen ve sürekli öğrenen ve öğrendiğini uygulamaya geçirebilen bir şirket organizasyonu yaratma noktasında katılımcıları modern yöntemler hakkında bilgilendirmek ve farkındalıklarını artırmaktır. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmaları teorik bilgileri uygulanabilir bilgiye dönüştürmek eğitimin diğer amacıdır.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları, İK ve Kalite Birimi Uzmanları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, vaka analizleri, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

  • Bir bütün olarak organizasyonun etkinliğini artırma teknikleri
  • Sürekli öğrenen ve öğrendiğini uygulamaya hızlıca geçirebilen bir organizasyon kültürünü oluşturma ve onu yönetme yöntemlerini
  • Etkin bir yetki delegasyonun nasıl olması gerektiği

Eğitim içeriği

Organizasyon yapısı

Organizasyon yapısı ve Performans

Organizasyon ve Süreklilik

Etkin bir organizasyon geliştirme

Organizasyon geliştirme teknikleri

Organizasyon yapılanmasına yönelik teknikler

Organizasyonel yapılanma

Şirket içi ödül ve ceza sistemini iyileştirme

Kurum kültürünü değiştirme

Şirket içi görev değişimlerine (rotasyon) yönelik teknikler

İş tanımlarının yeniden oluşturulması

İş yaşamı kalitesini artırma

Bireysel ve grup amaçlı teknikler

Geri bilgi akışı (geri bildirim)

Süreçler arası etkileşim yaratma

Takım ruhu oluşturma

Takımlar ve birimler arasın iletişim düzeyini geliştirme

Etkin bir yetki delegasyonunun aşamaları

Organizasyon geliştirmede yaşanan değişimlere karşı dirençler ve engellemeler

Ölçüm Teknikleri

Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi

 

 

Şirketlerde Organizasyonel Gelişim Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009