Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi


Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi

Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Günümüzde teorik düzlemde halen tartışılsa da pratikte ahenkli bir bileşke olarak işlev gören satış ve pazarlamanın hangi yöntemler üzerinden teknik yönetimi konusunda katılımcıları bilgilendiren ve özgün tarzlarını oluşturmaları için çeşitli alan tanıtımlarını ortaya koyan bir eğitimdir.

Kimler Katılmalı

Pazarlama-Satış yöneticileri, yönetici adayları, uzmanlar, kişisel pazarlama-satış çalışanları

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi altyapısı oluşturma, örneklemeler, grup çalışmaları ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

İşletme ve işletme Kaynaklarının neler olduğu

Tüketici, müşteri ve alıcı kavramlarının ayırımı

Müşteri tipleri

Üretim ile Pazar araştırması ilişkisi

Rekabet kavramına yaklaşımlar

Politika ve Strateji kavramlarına analojik yaklaşımlar

Çağdaş Pazarlama yaklaşımları

Eğitim içeriği

Şirket Politikası kavramının açılımı

Stratejiden Kapsayıcı Stratejiye süreçsel Gelişim

İşletme nedir? Modellemelerin Çeşitliliği

Klasik Pazarlama Eğitiminden Farklı Değer Odaklı Pazarlama Anlayışına

Müşteri anlayışında bilinç değişimi ve dönüşümü

Şirket Kavramından İşletmesel Fonksiyonlara

Pazarlama Objektifleri

Gerçekçi Uyumlu Stratejik Planlama: Uzun Vade Projeksiyonlu Stratejilerin Sonu mu?

Pazarlamanın Temeli: İnsan İlişkileri İletişimin Önünde yer alır!

Süre: 1 gün, 7 saat

Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi

 

 

Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009