Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi


Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi

Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çincede risk, aynı zamanda “fırsat” anlamına gelir. Risklerin fark edilmesi bilinçli ve çok titiz bir çalışmayı gerektirir ve tüm personel bu hususta katılımcı olmalıdır. Tehlikelerin sinyali olan riskler, açık veya gizli adeta beklemede olan problemli durumlardır. Bir yönüyle tehlikelerin köprü durağı olan riskler, diğer yandan fırsatlar sunması yönüyle sistematik bir yönetim anlayışı altında süreçler bazında ele alınmalı ve önleyici faaliyetler kapsamında tüm çalışanların katılımın sağlandığı özel bir değerlendirme programı çerçevesinde şirket işletme sistemine bütünleştirilmelidir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, tüm çalışanlar.

Eğitim Yöntemi:

Anlatım ve tartışma, uygulamalı ekip çalışmaları, sunumlar ve değerlendirmeler

Eğitimden elde edilecek yararlar

Risk Tanımları ve Prensiplerin neler olduğu hakkında bilgi edinimi

Risk Metodolojisini kavramak

Riskin nasıl azaltılacağı ve giderileceği

Risk Yönetimine ilişkin Felsefe ve Yaklaşımların öğrenilmesi

Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar – Risk Değerlendirme Döngüsüne dair kapsamlı ve uygulamalı bilgi edinmek

Eğitim içeriği

Risk Tanımları, Prensipler

Tehlike ve Ayırım

Risk Metodolojisi

Risk Yönetimi Evrimi

Risk Yönetiminin Önemi

Riske Kavramsal Bakış

Risk Toleransı

Risk Kategorileri

Karar Verme ve Risk Yönetimi

Riskin Analiz Edilmesi ve Yasal Şartlar

Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri

Riskin Değerlendirilmesi

Riskin Giderilmesi, Azaltılması

Riskin İzlenmesi

Süreçlerde Risk Değerlendirme Yaklaşımı

ISO 31000 Risk Yönetim Standardı

Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları

Risk Yönetim İlkeleri

Risk Yönetim Çerçevesi

Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar

Risk Yönetim Politika ve Stratejileri

Risk Yönetim Sistemi Kurma

Risk Yönetim Süreçleri

Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar – Risk Değerlendirme Döngüsü

Risk Unsurlarına Uygulanması

Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları

Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu

Proje Hayat Çevrimi Risk Analizi

Uygulamalar

Sonuç ve Öneriler

Süre: 2 gün, 14 saat

Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi

 

 

Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009