Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline Eğitimi


Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline Eğitimi

Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline Eğitimi

Eğitim içeriği

İnsan: Özne ve çekirdek merkez değer

İnsana yatırım

Katılımcı yönetim – yönetişim

Müşteri odaklılık: Sadece ürünümüzü/hizmetimizi sattığımız müşteri değil, bunları üreten ve satan müşterimize, yani çalışanımıza olan odaklanma, onun da memnuniyeti

Korku değil güven

Şirket verimliliği – bölüm ve çalışan performansı

Gerçekçi (bireysel) hedefler

Üst yapı: Hukuki boyut ve Sosyal çevre

Alt yapı: Çalışan ve üretim ilişkileri, Duygusal boyut, İtibar ve Aile

Yönetişim: Toplumsal sorumluluk, Hizmette mükemmellik, Dürüstlük ve doğruluk

Ortak yaşama ve Yatay bakış

(+) Kendini gerçekleştirme, Özgüven, Ücret, sosyal yaşam, statü, itibar ve Mutlak zorunluluk

(-) Yabancılaşma, Kuşku, kaygı, korku, stres ve güvensizlik

Sosyal platform: insan ilişkileri alt kurulu

Çalışanlar, “işletmenin herhangi bir unsuru” değil, eşit haklara sahip vatandaşlardır

İnteraktif kollektivite/birlikte danışma

Problematik durumlar

Araştırma-inceleme

Klinik psikoloji destek ve danışmanlığı

Çözüm seçenekleri – uzlaşma ve Karar

Süre: 2 gün, 14 saat

Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline Eğitimi

 

 

Yeni İş Modeli: Rasyonalizasyon ve Sosyalizasyondan İnsanileşme Modeline Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009