Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Proje Yönetimi Eğitimi


Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

Eğitimin Amacı

Proje Döngüsü Yönetimi herhangi bir fikrin nasıl bir proje fikrine dönüştürülebileceği, hedef, risk ve faaliyetlerini şeffaf ve analitik bir şekilde özetleyen, “Mantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayanan, yöntem ve sistematik bütünüdür. Eğitim, analiz ve planlama evrelerinden oluşarak proje sürecinin sağlıklı ve gerçekçi kurgulanmasına yardımcı olmayı ve katılımcılara hangi alanda olursa olsun bir projeyi başından sonuna değin koordine ve yönetme bilgisini ve becerilerini kazanmalarını amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Diğer Beyaz Yaka Çalışanlar ve girişimci adayları

Eğitim Yöntemi:

Anlatım ve tartışma, Uygulamalı grup çalışmaları, Analiz yöntemleri

Eğitimden elde edilecek yararlar:

Proje Tanımlama Dokümanı’nın ne olduğu ve nasıl oluşturulduğu

Proje Kalite ve Risk Yönetiminin ne olduğu

Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetiminin püf noktaları

Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının nasıl oluşturulduğu

Durum Analizi ve Mantıksal Çerçeve Matrisinin ne anlama geldiği ve içeriği

Risk Analizi teknikleri

İçerik:

Giriş

Proje Yönetiminde Standartlar

Temel Kavramlar

Projelerin organizasyonu

Projelerin Oluşumu / Teklif ve Onay

Projeyi Başlatma Süreci

Projeyi Planlama Süreci

Proje Tanımlama Dokümanı (PDD)

İş Ayrışım Yapısı- Work Breakdown Structure (WBS)

Proje Zaman ve Kaynak Yönetimi

Proje Maliyet Yönetimi

Proje Kalite Yönetimi

Proje Risk Yönetimi

Proje Planının Tamamlanması

Proje Uygulaması

Proje Kontrolü

Proje Kapanışı Süreci

Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi

Uygulama

Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Faaliyet Planı Hazırlama Esasları

Faaliyet Planı Akışı

Sistem Analizi

Planlama Teknik ve Araçları

Tahmin Teknikleri (AOT: Ağırlıklandırılmış ortalama tahmin, İT: İyimser tahmin KT: Kötümser tahmin, EİİT: En iyi ihtimal tahmini)

Zaman Çizelgeleme Araçları (Takvim Anahtarları)

Gannt şemaları

Network diyagramları (PERT)

Basitleştirilmiş Zaman Planlaması

Durum Analizi (Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi ve Paydaş Analizi), Mantıksal Çerçeve Matrisi

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Hiyerarşi

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Doğrulama Kaynakları

Durum Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine Geçiş,

Dikey Mantık (Genel Hedef, Proje Amacı, Sonuçlar, Faaliyetler Arasındaki İlişki), Mantıksal Çerçeve Matrisinde Ön Koşul ve Varsayımlar,

Risk Analizi,

Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları

Bütçelendirme

Aşamalı Proje Yazımı, Özetleme Şablonu ve Değerlendirmeler

Proje Yönetimi Eğitimi

 

 

Proje Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009