Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi


Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Problemler, ilerleme, gelişim ve iyileştirmenin fırsatlarıdır. Çözümlerin modellemelere dayalı olmaları nihai olarak kabul edildiği anlamına gelmez, ama yola devam edilmelidir ve bazen belirli süre dondurulan sorunlar hakkında karar almak gereklidir. Eğitim, içerikte belirtilen hususları uygulamalarla aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, tüm çalışanlar.

Eğitim Yöntemi:

Özgün uygulamalı ekip çalışmaları, role-playler, vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

Problemler aslında Gelişim ve İyileştirme için fırsat oldukları

Sıfır Hata İdealinin ne anlama geldiği ve önemi

Bilgi Türleri ve Analitik Yaklaşımın ne olduğu ve nasıl kullanıldığı

Çeşitli Problem çözme tekniklerinin öğrenilmesi

Problem Çözümlerinin Karar Almanın anahtarı olduğu

Karar almada risklerin nasıl karşılanacağı

Eğitim içeriği

Kavramlar ve Belirtimler

Problem Gelişim ve İyileştirmenin Temelidir

Hayat Problem Çözmektir: Sıfır Hata İdeali

Bilgi Türleri ve Analitik Yaklaşım

Süreçlerle Problemlerin Tespiti

Problem çözme teknikleri

PUKÖ ve bağlı yöntemler, 5N-1K Metodu, Ağaç Diyagramı

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, Nominal Grup tekniği

Korelasyon (ilişkilendirme- serpilme) diyagramı

Beyin fırtınası ve Yorumsal Kıyaslama

Balık Kılçığı Diyagramının Yönlendirmesi

Akış şemaları, Ağacın Sihri, Histogram

Pareto analizi, Gruplandırma tekniği

Problem Çözümleri ve Karar Alma

Çözümsüzlükte Karar Alma ve Riskler

Uygulamalar ve Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi

 

 

Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009