Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi


Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

Eğitim içeriği

Ölçümlerin Önemi

Direkt ve Dolaylı Ölçümler

Sayısal ve Soyut tabanlı Ölçümler

Verimlilik, Etkinlik ve Etkililik

Çıktı ve Süreç Ölçümleri

Performans Karnesi (Balanced Scorecard)

Performans Karnesinin Kurulum Süreci

Balanced Scorecard İçin Strateji Haritası Oluşturma

Balanced Scorecard’ın Dört Ana Bakış Açısı

Finansal Perspektif

Satış ve Müşteri Perspektifi

Süreçler Perspektifi

Öğrenme Ve Büyüme Perspektifi

Finansal Ve Finansal Olmayan Performans Ölçüm Yöntemleri

Ölçümlere Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar

Yeni Alternatif Yaklaşımlar

Kurumsal Performans Ölçümü ve Gelişimi

Kurumsal Performans Ölçüm Sistemleri

Performans Ölçüm Sistemlerinin Gelişimi

Kurumsal Performans Ölçüm Modelleri

Performans Ölçülerinin Geliştirilmesi – Sistematik Bir Yaklaşım

SMART

Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard - BSC)

Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemleri (IPMS)

Bütünleşik Dinamik Performans Ölçümü Sistemi (IDPMS)

Dinamik Performans Ölçüm Sistemleri (DPMS)

Performans Prizması

Organizasyonel Performans Ölçüm Sistemi (OPM)

Dinamik Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemi (DIPMS)

Şirketiniz ve Özgünlük

Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesi

Süre: 2 Gün, 14 saat

Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

 

 

Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009