Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi


Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi

Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Marka kavramının doğuşu, rekabet olgusu ile daha erken fark edilen imaj yönetimine bağlı olarak olmuştur. Gerek marka gerekse rekabet hususu bir şirkette çalışanların tümünü yakından ilgilendirmektedir. Ancak, bu gerçeklik genel olarak şirket yönetimlerince atlanan ve çoğunlukla reklam ve lobi çalışmalarına dayalı bir şekilde yürütülmektedir. Aslında konu daha derinlikli ve yaygın bir stratejik planlama çerçevesinde tüm çalışanları kapsaması gereken bir husustur. Eğitim, bir yönü ile profesyonelliği diğer yönüyle amatör davranışı vurgulayarak program ve faaliyetlerin tasarlanmasını ve uygulanmasını içerir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Mühendisler ve Uzmanlar, Diğer Çalışanlar, Üniversite Öğrencileri

Eğitim Yöntemi:

Stratejik planlama yöntemleri, özgün uygulamalı ekip çalışmaları, tartışma

Eğitimden elde edilecek yararlar

Rekabet ve Markalaşmanın Önemi

Markanın Firmalar ve Tüketiciler Açısından Faydaları

Kalite İyileştirme Faaliyetleri

Konumlandırma Stratejisi yöntemlerini öğrenmek

İmaj oluşturma tekniklerinin nasıl uygulanacağı

Eğitim içeriği

Markanın Tanımı

Rekabet ve Markalaşmanın Önemi

Markanın Firmalar Açısından Faydaları

Markanın Tüketiciler Açısından Faydalar

Rekabet için Marka Yaratma ve Kalite

Kalite İyileştirme Faaliyetleri

Markanın Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Markanın Başarı Şartları ve Etkili Marka Stratejileri

Marka İmajı ve Satışların Geliştirilmesindeki Önemi

Konumlandırmanın Tanımı

Konumlandırma Stratejisi Uygulamalarında Takip Edilecek Basamaklar

Konumlandırma Stratejisinde Kullanılacak Temel Yaklaşımlar

Pazarda Lider Olarak Konumlanma

Pazar Liderine Göre Konumlama

Karşı Yer

Rekabeti Yeniden Tanımlama

Üretici İşletmenin İmajını Kullanmak ya da Üretim Dalının Genişletilmesi

Adlandırma

Ürün İçeriğini Değiştirme

Fiziksel Değişiklik Yapma

Ürün Kullanımını Değiştirme

İmaj Değişikliği Yapma

Süre: 2 gün, 14 saat

Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi

 

 

Marka ve Rekabet Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009