Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi


Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi

Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Gördüğümüz her ürün, her hizmet, her eser potansiyel birer markadır. Giydiğimiz gömlek, yediğimiz dondurma, içtiğimiz içecek nasıl bir marka ise kullandığımız otomobil, bindiğimiz asansör, sevdiğimiz bir şarkıcı ya da seyrettiğimiz pembe dizide aynı şekilde marka olabilme cevherine haizdir. Çağdaş satış-pazarlama anlayışında marka denilince artık akla sadece ürün ve hizmet gelmemektedir. Fikir, düşünce, kişi ismi, yer adı, ülke, bir televizyon programı, yarışmalar, hatta insan davranışları bile, gerekli stratejik yönetim çerçevesinde barındırdıkları potansiyel aktive edilerek marka olarak kabul görür.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları.

Eğitim Yöntemi:

Bilimsel araştırma yöntemleri, modelleme çalışmaları, analitik ve özgün uygulamalı ekip çalışmaları, kritikçi metodoloji

Eğitimden elde edilecek yararlar

Markanın tanımı ve kapsamı

Markanın Tarihçesi

Eklenen değer kavramIarını öğrenmek

Marka ve güven ilişkisinin önemini kavramak

Marka Stratejileri

Uygulama Modülleri oluşturma teknikleri ve süreç oluşumlarının uygulanması

Eğitim içeriği

Markanın tanımı ve kapsamı

Markanın Tarihçesi

Ürün ve marka arasındaki fark

Eklenen değer kavramIar;

Marka İle İlgili kavramlar

Marka sermayesi,

Marka bağlılığı,

Marka kişiliği,

Marka çağrışımları,

Marka imajı,

Marka kimliği,

Marka farkındalığı,

Marka denkliği,

Marka değeri,

Marka vaadi

Markaya duyulan güvenin önemi

Markanın ünü

Markanın önceden haber verir olması

Markanın ustalığı

Marka İletişimi

Marka İletişim Süreci aşamaları

Marka Stratejileri

Yeni marka Stratejisi

Çoklu marka Stratejisi

Çoklu marka stratejisinin İşletmeye sağladığı faydalar

Çoklu marka stratejisinin olumsuzlukları

Ortak marka stratejisi

Ortak marka stratejisinin avantajları

Ortak marka stratejisinin kısıtları

Hat genişletme stratejisi

Stratejinin kullanılma nedenleri

Markanın sahip olduğu unsurlar

Marka İsmi

İyi bir marka İsminin sahip olması gereken özellikler

Marka logosu

Marka sembolü

Marka sloganı

Örnek Markalar ve sloganları

Markanın görsel, işitsel ve duyusal unsurlarının İşletmeye sağladığı faydalar

UYGULAMA MODÜLLERİ

Markalar ve stratejik marka yönetim süreci

Marka ve marka sermayesi oluşturma süreci

Marka konumlandırması

Marka sermayesi oluşturacak unsurların seçimi

Marka sermayesi oluşturacak pazarlama programları

Marka sermayesi oluşturmada pazarlama iletişimi

Marka sermayesinin ölçümlenmesi

Marka stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması

Süre: 3 gün, 21 saat

Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi

 

 

Marka Stratejisi Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009