Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi


Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi

Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimdeki temel amaç, sürdürülebilir maliyet odaklı iyileştirmeye yönelik bir şirket kültürü oluşturmaya katkı sağlamak ve operasyonel maliyet iyileştirme yapmaya yönelik teknikler hakkında (sürekli iyileştirme, kalite çemberleri, problem çözme ve karar verme yöntemleri) derinlemesine bilgiler vermektir. Ayrıca, eğitim içerisinde yapılacak örnek uygulama çalışmaları ile katılımcıların aldıkları bilgileri tecrübe etmelerini sağlamak eğitimin diğer bir amacıdır.

Kimler Katılmalı

İlgili Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

Sürdürülebilir maliyet odaklı iyileştirme mantığı konusunda bilinç düzeyinin arttırılması

Sürekli iyileştirme kavramı, prensipleri ve yöntemleri hakkında teknik bilgiler

Kalite çemberi oluşturma, organize etme, yönetme ve takibini yapma yöntemlerini öğrenme

Mevcut ve olası problem çözme tekniklerini öğrenme

Sürdürülebilir maliyet odaklı sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak

Eğitim içeriği

Sürekli iyileştirme (KAIZEN) mantığı

Maliyet odaklı sürekli iyileştirme

Sürekli iyileştirmenin paydaşlara yararları

Sürekli iyileştirmenin temel prensipleri

Sürekli iyileştirme işleyişi

Sürekli iyileştirmede proje yaklaşımı

Sürekli iyileştirme ve kalite ilişkisi

Kalite çemberleri (iyileştirme takımları) ile sürekli iyileştirme

Kalite çemberleri nasıl oluşturulmalı?

İyileştirme çalışmalarının raporlanması

İyileştirme projelerinin takibini yapma ve süreci yönetme

Problem ve Yapı

Problemleri teşhis etmek

Sistematik problem çözmenin aşamaları

Problem çözme teknikleri

Pareto diyagramı

Histogram

Sebep – sonuç diyagramı,

Beyin fırtınası ve nominal grup tekniği

Kontrol Listeleri,

Kontrol Kartları

Problem çözme tekniklerinin kullanılmasında dikkat etmemiz gerekenler

Problem yorumlanması ve çeşitlilik

Kalite çemberlerinde karar alma yöntemleri

Takım çalışmalarında hızlı ve etkin karar almak

Kalite çemberlerinde görev paylaşımı

Süre: 2 gün, 14 saat

Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi

 

 

Maliyet Odaklı Sürekli İyileştirme Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009