Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi


Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi

Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Maliyetleri düşürmenin en etkili yolu verimliliği artırmaktır. Eğitimin Amacı, Üretim yönetiminde maliyetleri düşürme yöntemleri sayesinde verimliliği artırarak, işçi, makine, enerji, hammadde ve malzeme girdilerinin ayrıştırılmış maliyetleri ve verimlerinin hesaplama yöntemlerinin tanıtılması ve bu sayede girdilerin saptanarak iyileştirilecek süreçlerin nasıl tespit edileceği ve hangi operasyonlara tabi tutulması gerektiğini göstermektir.

Kimler Katılmalı

İlgili tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Problemin tanımı ve Sebep Sonuç Analizleri

Öncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak

Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler

Davranışsal Yöntemlerle verim arttırma

Yönetimde İnsan İlişkileri ve Yüksek Verim

Çalışanları Motive Etmek İçin Stratejiler

Üretken Ortam Yaratmak

Eğitim içeriği

Katma Değerli ve Katma Değersiz Süreçlerin Tanımlanması

Problem betimleme ve Neden-Sonuç Analizleri

Problem Çözme Yöntemleri ve Karar Alma Prosesleri

Kişisel Zaman Yönetimi

Öncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak,

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi (5S)

Zaman Verimliliği

Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler

Maliyet İçindeki Giderlerin Ayrıntılı Hesaplama Yöntemi

Direkt- Endirekt İsçilik, Enerji, Genel Giderlerin Dağıtımı

Başabaş Noktası Analizleri

Maliyet düşürme Stratejileri

Süre: 2 gün, 14 saat

Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi

 

 

Maliyet Düşürme Yöntemleri Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009