Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi


Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi

Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi

Eğitimin Amacı

21. Yüzyıl’da çalışma hayatında üzerine en çok tartışılan konuların başında gelen Liderlik olgusuna çağdaş anlamda yaklaşarak, katılımcının var olan yetenek ve özelliklerinin üstüne bilimsel ve uygulamaya yönelik katkıda bulunacak bir eğitimdir. Daha da önemlisi, kişinin potansiyelinde açılımlar sağlamak ve farkındalık yaratmak eğitimin başlıca amacıdır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim Yöntemi:

Bireysel ve grup çalışmaları, kişisel potansiyel farkındalığı, problem senaryoları oluşturmak ve çözüm uygulamaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Liderlik kavramının çeşitli açılımlarını öğrenmek

Problem çözme yöntemlerinin uygulanması

Eylem ve pozisyonları sorgulama yöntemleri üretmek ve geliştirmek

Liderlik ve kişisel ilkelerin oluşturulması

Eğitim içeriği

Liderliğin Etkin Tanımları

Lider mi olunur Lider mi doğulur?

Liderlerin Güç Kaynakları

Liderlik Davranış Biçimleri

Etkin Liderlerin Genel Özellikleri

Liderde Neler Olmalı?

Liderlik Özelliklerini Değerlendirme

Bir Lider Ne Yapabilir?

Liderlikte Ortak Özellikler

Yönetimde Kişiliğin Önemi

Liderlik ve Sorunlar

Liderin Üstündeki Baskılar

Krizler Karşısında Lider

Liderlerin Problem Çözümü

Lider-Yönetici Farkı

Liderlik Yaklaşımları

Klasik Yaklaşım

Davranış Yaklaşımı

Durumsal Liderlik Yaklaşımı

Yalın Liderlik

Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi

Liderlik Tarzları

Kişisel Liderlik Ölçümü

Liderliğin Bedeli

Liderlik Geliştirme İçin Kilit Sorular

Etkili Bir Liderlik İçin Altın Öneriler

Liderlik ve Başarı Döngüsü

Öğrenen Organizasyonlarda Liderlik

Süre: 2 gün, 14 saat

Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi

 

 

Lider Yöneticilik ve Anlayışlar Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009