Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi


Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi

Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Günümüzde sadece kalite ve maliyet değil, en az onlar kadar kurumsal sosyal sorumluluklara ve etik değerlere uygun faaliyet göstermek de rekabette üstünlük sağlamanın önemli bir koşulu haline gelmeye başlamıştır. Bunda, gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte daha da güçlenen sivil toplum örgütlerinin işletmeler üzerinde artan baskılarının da önemli bir etkisi söz konusu olmuştur. Son yıllarda giderek artan kalite bilinci de bu gelişmeyi, "kaliteli ürünler, ancak çalışanların mutlu olduğu sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarında üretilebilir" savıyla desteklemektedir. Şirketler "iyi kurumsal vatandaş" olma zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Bu nedenle, firmalar bilincine vararak toplumun duyarlılık ve değerleriyle örtüşecek kural ve ilkeleri benimsemeye başlamalıdır. Bunları, başta çalışanları olmak üzere müşterileri, iş ortakları ve hatta hükümetlerle paylaşmaya özen göstermelidirler. Bu da Kurumsal İtibar Yönetiminden geçmektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, tüm çalışanlar.

Eğitim Yöntemi:

Özgün uygulamalı ekip çalışmaları, vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

Kurumsal Yönetimin ne olduğu

Kurum Kültürü ve İtibar Olgusunun Karşılıklı Bağımlılığını kavramak ve bunun önemi

Yönetim ve liderlik olgusuna dair bilgi edinme

Kurumsal imajın nasıl oluşturulduğu ve ilkeleri

Sosyal Sorumluluk alan bilgisi

İmaj marka/kurum yönetimi

Eğitim içeriği

Kurumsal Yönetim

Kurum Kültürü ve İtibar Olgusunun Karşılıklı Bağımlılığı: Yalancının Mumu…

Yönetim ve liderlik

Değişim, değişim yönetimi: Fısıltı Yönetimini Anlamak – Yerin Kulağı Vardır

Kurumsal imajı kurum kültürü şekillendirir

Olumlu kurum iklimi yaratma

Olumsuz kurum iklimi ve çalışanlara etkisi

Kurumsal imaj ve öğrenen kurum

Sinerji etkisi ve kurumsal imaj: Cilalı İmaj Devri Çabuk Geçer

Kurumsal imaj yaratmada üzerinde durulacak ilkeler

Doğru kurumsal imaj göstergeleri

Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sadakat

Sadakat yaratan diyalog

Müşteri-vatandaş sadakati

Şirket Sadakati, Çalışan sadakatinden önce gelmelidir

İmaj yönetimi

İmaj marka/kurum yönetimi

Müşteri/vatandaş ilişkileri – Sonuç Belirleyen Nokta

Süre: 1 gün, 7 saat

Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi

 

 

Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009