Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi


Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Eğitim içeriği

Kurum Kültürü, Organizasyon Yapısı ve Kurumsal İletişim Üçlemesi

İşletmelerde Değer Yaratan Faaliyetlerin Belirlenmesi, Değer Zinciri Analizi

Değer Yaratma / Değer Katma Kültürü

Bireysel Hedeflerle Kurumsal Hedeflerin Uzlaşması

İletişimin Temel Öğeleri

İletişimde Bireysellik ( İletişimde Güçlü ve Zayıf Yanlarımızın Analizi )

Olumlu Zihinsel Tutum

Tutum Nedir? Olumlu Zihinsel Tutum Nedir?

Tutumlar Nasıl Değişir ve Değiştirilir?

Tutumları Nasıl Etkileriz?

Empati Nedir?

Bireysel Fayda, İlişkisel Fayda, İşyerinde Fayda

Kişilerarası Empati, İletişim Düzeyine Yansıması

Ast – Üst İlişkilerinde Empati, İletişim Düzeyine Yansıması

Müşteri İlişkilerinde Empati, İhtiyaç ve Beklenti Yönetimi, İletişim Düzeyine Yansıması

Paydaş Kanal ve Tedarikçi İlişkilerinde Empati, Fayda Analizi, İletişim Düzeyine Yansıması

Toplumsal Fayda, Uyum, İşbirliği ve Empati

İlkeli İletişim, Sürdürülebilir İlişki

İletişim Mümkün Olmadığı Durumlar ( Çatışma Yönetiminden Uzlaşma Kültürüne Geçiş ( Uygulama )

“Hayır”larımız ve “Evetlerimiz ( Uygulama )

Kurumsal ve Bireysel Stres Yönetimi

Stres Kaynaklarının Analizi

Stresin Görünür Hale Getirilmesi, Ölçülmesi

Stresin Yönetilmesi

Kurumsal ve Bireysel Motivasyon

Motivasyon Kaynakları

Motivasyonu Bozan Bireysel ve kurumsal Etkenler

Motivasyon Araçlarının Kullanımı

Kurumsal İletişim Alanları

Kurum İçi Protokol İletişimi

Takım Çalışması ve Toplantı İletişimi

Delegasyon, Coaching ve Liderlik İletişimi

Denetim İletişimi

Kurum İçi Etkili İletişim Faydaları

Aidiyet Bilinci, Kurumsallık Yolculuğu

Toplantı, Geribildirim ve Maliyet Verimliliği

Müşteri Memnuniyeti Verimliliği

Yönetişim ve Kurumsal İletişim

Süre: 2 gün, 14 saat

Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi

 

 

Kurum İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009