Kriz Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Kriz Yönetimi Eğitimi


Kriz Yönetimi Eğitimi

Kriz Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kriz, çoğunlukla öngörülemeyen ve olağandışı sorunların sarmaladığı ortamları oluşturur. Bundan dolayı, şirketlerin kendilerine özgün ve özel olarak yönetmeleri gereken durumlardır. Bu bağlamda, yetkin personelin yer aldığı ve belirli bir program çerçevesinde daha önce olmuş vakalar ve senaryolara dayalı çalışmaların yapılması zorunludur. Asıl önemli olan tüm çalışanlarda kriz olgusunun iyi anlaşılması ve ortak bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Kestirimler ve önlemeye yönelik standartların oluşturulmasını ön plana alan dokümantasyon yönetiminin, donanımlı bilgi birikiminin yanı sıra iki önemli nokta, İletişim ve Eşgüdüm yapılan alıştırmalarla pekiştirilmelidir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, tüm çalışanlar.

Eğitim Yöntemi:

Uygulamalı ekip çalışmaları, interaktif katılım ve değerlendirmeler

Eğitimden elde edilecek yararlar

Kriz Yönetimi Teknikleri

Kriz Ortamında Stratejik Yönetim

Kriz Merkez Kurulunun nasıl organize edilmesi gerektiği

Kriz Senaryolarının ne şekilde hazırlanacağı

Krizlerin nasıl fırsata dönüştürülebileceği

Eğitim içeriği

Kriz Kavramı

Krizin Nedenleri

Krizin Türleri

Kriz Yönetimi Aşamaları

Kriz Yönetimi Teknikleri

Kriz Ortamında Stratejik Yönetim

Krizi Yönetmek İçin: Kriz Merkez Kurulu

Takım Çalışması ve Liderlik

İletişim ve Eşgüdüm

Kriz Senaryolarının Hazırlanması

Kriz Planı Oluşturma

Kriz Sonrası Faaliyetler ve Krizin Olumsuz Sonuçlarının Telafisi

Krizden Ders Almak ve Krizleri Fırsata Dönüştürmek

Kriz Yönetimi Vaka Analizleri

Süre: 1 gün, 7 saat

Kriz Yönetimi Eğitimi

 

 

Kriz Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009