Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi


Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi

Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi

İçerik

Genel Karar Verme Stillleri

Karar Verme Modelleri

Karar Türleri

Karar Verme Süreç Yönetimi

Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler

İyi Bir Kararın Nitelikleri

Karar Verme Sürecindeki Sistematik Hatalar

Hatalardan Öğrenen Organizasyona

Problem (Sorun) Ve Çözme ile Karar Verme Süreç Yönetimi İlişkisi

8D Kavramının Aşamaları

Problem Çözme-Karar Verme/Alma Yönetiminde Yöntemsellik

Karar – Sorumluluk –İnisiyatif Üçlem Yönetimi

Analitik-Sentetik Düşünce ve Kritikçi Yaklaşım

Uygulama Çalışmaları

Değerlendirme

Süre: 2 Gün, 14 Saat

Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi

 

 

Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009