Kai-Zen Eğitimi : Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek


Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek

Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek

Eğitimin Amacı

Kalite odaklı çalışma ve inovatif bakış açısının her geçen gün daha sıklıkla öne çıkması, çalışanlarda var olan Liderlik potansiyelinin ortaya çıkarılmasını ve fonksiyonel hale dönüştürülmesini zorunlu kılmaktadır. Kai-Zen; Sürekli İyileştirme yaklaşımı, gerek insandaki pasif oluşturucu ve yapıcı gücü gerekse yönetime ilişkin özgün modelleri sürekli ve iyileştirme ile ele alarak aşamalı şekilde geliştirmeyi hedefler. Kai-Zen’e göre, "her geçen gün, bir önceki günden daha iyi olması için sürekli çaba sarf edilmelidir". Verimlilik ve gelişme için çalışanlar ile şirketlerin metodolojik olarak, özellikle yöntemselliğe dayalı yönetim açısından üzerinde önemle durması gereken konudur.

Bu eğitim, Toplam Kalite Yönetiminin en temel faaliyeti olan süreç, ürün, hizmet gibi en temel faaliyetlerde Sürekli İyileştirme ve Gelişmeyi amaçlayan Toyota şirketi ile özdeşleştirilen Japon yaklaşımını incelemek ve buna ilişkin kavramlarını tanıtmak ve içselleştirilmesi için uygulamaların nasıl şekillendirilmesi gerektiğini grup çalışmaları ile katılımcılara kazandırmayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Kavramlar, Tarihsel Arka Plan ve Günümüz

Toplam Kalite Yönetimi ve Bilinçlenme

Toyota’dan Hareketle;

Sebat ve İçselleştirme

Toyota Yolu: Çalışma Modelinin Esnekliği

Liderliğin Analizi: Yalın Liderlik-Yalnız Liderlik

Liderlikte Alt Hiyerarşi ile Ödüllendirme: Çelişkinin Verimliliği

Akıllı Otomasyon (Jidoka)

Satın Almada Risk Dersi: Pratik Örnekleme

Nezaket – Saygı – Şahsi Deneyimlerim

Mottonun Pratiği

Kai-Zen, Felsefe’den Modellemeye Dönüşüm: Gembalar

Genchi Genbutsu: Git ve Yerinde Gör

Kanban Uygulamaları:

3 Mu: Atık, Güç ve Uyumsuzluk

Kaizen’de kategorilerin önemi: Yönetim, Grup ve Birey

Denetleme Oyunu: İletişim Esprisi

Tasarruf ve Düzen

Sorun çözme yöntemleri: Problemlerle Yüzleşme ve Küçümsememe ile Değişebilen Yöntemler ve Problem Çözüm Alıştırmaları

İnovasyon ve Sürekli İyileştirme Kıyaslaması: Gerekli mi Sorusu?

İşe-Çalışmaya Dair Yeni Bir Fikir

KAI-ZEN Türleri ve 10/12 Adım – Bir Disiplin Oyunu: Egonun Sınanması

Potansiyel Farkındalığı: Her Bireyin Güçlü Yanlarına Yönelmek

Akıl Oyunları

Birleşik Alternatif: EFQM Mükemmellik Modellemeleri

EFQM ve Kai-Zen: Örneklerle; Bilimsellik mi, Yalın Modelleme mi?

Performans ve Ölçüm Yöntemleri

Kalite Sistem Oyunları ve Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek

 

 

Kai-Zen: Modelleme Üzerinden Yönetim ve Potansiyeli Keşfetmek Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009