İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi


İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi

İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, iş analizi ve çıkarımı olarak sağlıklı standardizasyonun, uluslararası kabul görmüş yöntemler çerçevesinde; yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, İş Analizi ve standartlaştırmayı, bunların araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, tüm çalışanlar ve üniversite öğrencileri

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Katılımcılar, sektörlerine yönelik olarak konuya ilişkin teorik ve gerçek iş hayatından örnekler ile iş analizi yönetimin nasıl başarılı bir şekilde geliştirilebileceği hususunda bilgi ve deneyim kazanacaklardır. Kurumsal Analiz, kavramsal Seviye Veri ve Süreç Modellemeyi, kullanıcı ve sistem ihtiyaçları, Veri ve fonksiyon bakış açısıyla ihtiyaç analizi ve hedef, ihtiyaç ve beklentileri dengelenmesi gibi konuları öğreneceklerdir.

Eğitim içeriği

İş Analizi Yöntemleri ve Teknikler

İşi Bizzat Yapma

Mülakat

Yapılandırılmış – yapılandırılmamış mülakat

Karşılaştırmalı mülakat yöntemi

Grup mülakat yöntemi

Repertuvar - ızgara mülakat yöntemi (Repertory grid inter¬views)

Gözlem

Anket

Pozisyon Analiz Anketi (Position Analysis Questionnaire - PAQ)

İş Ögeleri Anketi (Job Component Inventory)

İş Profili Sistemi (Work Profiling System - WPS)

Ortak Metrik Anketi (Common-Metric Questionnaire)

Fonksiyonel İş Analizi Ölçekleri (Functional Job Analysis Scales)

Mesleki Analiz Envanteri (Occupational Analysis Inventory – OAI)

Yönetim Pozisyonlarını Tanımlama Anket Formu (Management Position Description Questionnaire – MPDQ)

Uzmanlık Gerektiren İşler ve Yönetsel Pozisyonlarla İlgili Anket Formu (Professional and Managerial Position Questi¬onnaire – PMPQ)

Günlük Tutma

Grup Halinde İnceleme

Kritik Vakaları Belirleme

Başarı Kayıtlarını Tutma

Karma Yöntem

İş ve/veya Kişi Odaklı İş Analizi

İş Analizcileri ve Bilgi Toplanacak Kişiler

İş Analizi ve Bağlantılı Kullanım Alanları

Standartlaşma

İş Standartları

İş Standartlarının tanıtımı

İşbaşı Öğretim

Operasyon Talimatı

İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep Tanımlamaları

Standart İşin Önemi, Avantajları ve Amacı

Standart İşin 3 Unsuru

Proses Kapasite Formu

Standart İş Kombinasyon Tablosu

Standart İş Formu

Çalışma Alanının Yönetimi

Standart İş: Güvenlik, Kalite, Sürekli Gelişim ve Liderlik

Süre: 3 Gün, 21 saat

İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi

 

 

İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009