İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi


İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi

İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çalışma hayatında işçi ve işveren ilişkileri büyük önem arz eden disipline bir husustur. Bundan dolayı, İnsan Kaynakları yönetimleri bu disipline alanda dengenin çok yönlü olarak sağlanmasında aktif bir rol almak zorundadır. Eğitim, İK’nın bu bağlamda uygulaması gerekli fonksiyonları ve uygulamalı süreç oluşumlarını irdelemektedir.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Uygulamalı grup çalışmaları, vaka analizleri ve sunumlu tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Endüstri İlişkilerinin anlamı ve tarihçesi

Sendikalar-Yönetim Dengesi ve Toplu Sözleşmede İncelikler

Uyuşmazlık çözüm yolları

İş Sağlığı ve güvenliğinin amacı, faydaları

Kaynakları, temel düzenlemeler

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun getirdikleri

Eğitim içeriği

Tanımlar ve Tarihçe

Bağımlılık İlkesi

Kurumsallaşma İlkesi

Tarafların örgütlenmesi, Toplu pazarlığın kurumsal nitelik alması

Tarafların anlaşmazlık durumunda çözüme yönelik barışçı ve çatışmacı süreçlerin kurumsal yapıda oluşması

Toplu Sözleşme Süreç Yönetimi

Çıkarların Temsili İlkesi

Ekonomik İlişki İlkesi

Uyuşmazlık çözüm yolları

Dayanaklar: Yasal Mevzuat

İş Sağlığı ve güvenliğinin amacı, faydaları

Kaynaklar ve temel düzenlemeler

Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun getirdikleri

Süre: 1 gün, 7 saat

İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi

 

 

İnsan Kaynaklarının Endüstriyel İlişkiler Boyutu Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009