İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri


İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri

İnovasyon Yönetimi  Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri

Eğitimin Amacı

Eğitim programının başlıca amacı şirketlerin:

İnovasyon yeteneklerini geliştirmelerine

Yeni fikirler yaratma süreçlerini verimli hale getirmelerine

İnovasyon Kültürü yaratmalarına

İnovasyonu şirket sistemlerine entegre etmelerine

yardımcı olmaktadır. Ürünlerin ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği, hızla metalaştığı ve bir iletişim bombardımanı ile benzerleri arasında tüketiciye sunulmaya çalışıldığı günümüz pazarlarında, önemli olan farklılık yaratmaktır. Dolayısıyla, daha da önemli olan, sürekli inovasyon yapabilme ve farklılığı her seferinde kendini aşarak yaratabilme, yani inovasyon yeteneğine kavuşabilmektir. Önemli olan, İnovasyon bilincini ve inovasyon kültürünü şirket çapında yaymaktır. Eğitim genelde dinamik, görselliği ve bilgi içeriği yüksek sunumlar, konuşmacı ile grubun tamamı arasında belli oranda interaktivite ve soru/cevap bölümlerinden, uygulamalı interaktif çalışmalardan oluşmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Mühendisler ve Uzmanlar, diğer çalışanlar ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim Yöntemi:

Örneklerle anlatım, İnovasyon Tekniklerinin uygulanması, ekip çalışmaları, tartışma ve katılımcı sunumları

Eğitimden elde edilecek yararlar

İnovasyona ilişkin Temel Kavramların açıklanması

İnovasyon sistemi için örnek modellemelerin nasıl oluşturulduğu

Pazar, ürün ve teknoloji stratejisi ve planlamasının nasıl yapıldığı

İleri Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Zihin Haritaları Sistem Yönetimi tekniklerinin öğrenilmesi

Eğitim içeriği

Temel Kavramlar

İnovasyon sistemi için örnek modelleme

Yeni ürün/hizmet fikri yönetimi

SWOT Analizi ve İnovasyon

Problem Saptamaları ve Problemlerin İnovasyondaki Olumlu Rolü

Pazar, ürün ve teknoloji stratejisi ve planlaması

Yeni ürün/hizmet araştırma ve geliştirmede takım yaklaşımı

Araştırma ve Geliştirme öncesi faaliyetler

Geliştirme aşaması faaliyetleri

Test ve doğrulama aşaması faaliyetleri

Pazara sunum aşaması faaliyetleri

Yeni ürün/hizmet geliştirmede proje yönetimi

İleri Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Zihin Haritaları Sistem Yönetimi

Yaratıcı Zihin Durumu

Sektör Örnekleri ve Uygulamaları

Workshop – Uygulamalar

Süre: 2 gün, 14 saat

İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri

 

 

İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009