İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi


İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi

İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bir bölüm yöneticisi birlikte çalıştığı personelin iş ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için temel iş hukuku bilgilerine ihtiyacı vardır. Özellikle üretim işyerlerinde, geçerli veya haklı nedenlerle yapılan fesihlerde; üretim yoğunluğundan dolayı zamanında tutulmayan tutanaklar, alınmayan savunmalar, hak düşürücü sürenin bilinmemesi gibi olaylar İK ve Personel bölümü yöneticilerini zor durumda bırakmakta ve dolayısıyla işletmeyi olumsuz durumlarla karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle bölüm yöneticilerinin temel iş hukuku bilgisi olması halinde eksiksiz evrak akışı daha bilinçli bir şekilde sağlanacak ve işletmeyi olası cezalardan koruyacaktır. Bu nedenlerden dolayı, bu eğitimin amacı; katılımcıların 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili temel bilgilere sahip olması ve yapılan hataları, eksikleri görme fırsatı bulmalarını sağlamaktır.

Kimler Katılmalı

Üst düzey şirket Yöneticileri ve tüm bölüm yöneticileri

Eğitim Yöntemi

Yasal Bilgi aktarımı, örneklerle değerlendirmeler ve alıştırmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanması hakkında uygulamaya dönük temel bilgiler

Kanunun uygulama safhasında yöneticiler tarafından yapılan hatalar

Yönettikleri personelin bilinçli veya bilinçdışı olarak yasal haklarını kötüye kullanmalarını engelleyebilme.

Eğitim içeriği

İş Hukukunun temel kavramları nelerdir?

İş sözleşmesinin yapılmasıyla ortaya çıkan işverenin borçları nelerdir?

İş sözleşmesinin yapılmasıyla ortaya çıkan işçinin borçları nelerdir?

İş sözleşmesi türleri nelerdir?

Çalışma biçimlerindeki farklardan dolayı çalışanlara ayrım uygulanabilir mi?

Kaç türlü fesih vardır?

Geçerli nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Süreli fesihteki ihbar süreleri ne kadardır?

Haklı nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Hak düşürücü sürenin önemi nedir?

Tutanak tutmanın önemi nedir? Nasıl tutanak tutulmalıdır?

Savunma almanın önemi nedir? Hangi durumlarda mutlak gereklidir?

Ücret hesap pusulası niçin imzalatılır?

Fazla çalışma yapılabilmesi için işçinin onayı gerekli midir?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılabilir mi?

İş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve işçinin yükümlülükleri nelerdir?

Yıllık ücretli izin hakkı nasıl kazanılır?

Yıllık ücretli izin süreleri nelerdir?

İhbar tazminatı hak kazanma koşulları nelerdir?

Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları nelerdir?

Eğitim ile ilgili soru ve cevaplar

Süre: 1 gün, 7 saat

İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi

 

 

İK’cı Olmayan Yöneticiler için Temel İş Hukuku Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009