İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji


İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji

İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji

Eğitimin Amacı

Çalışma hayatı sert piyasa rekabet koşulları altında, işyerlerine de aynı türden rekabet koşullarını taşımış ve çalışanlara ilişkin işveren beklentileri çok yönlü ve çeşitli durumsallıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu iki yanlı stres olup, doğal olarak yıpratıcı sonuçlara yol açmaktadır. Eğitim, işyerlerinde tehdit oluşturan bu durumsallıkların normalize edilmesi için İK uygulamaları arasına girmesi gereken Klinik Psikolojinin olumlu ve farklı yönlerini ortaya koyarak İK alanında insan odaklı işletimi katılımcılara sunmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Uygulamalı grup çalışmaları, vaka analizleri ve sunumlu tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

Örgüte Bağlılık kavramı ve uzantıları

Motivasyonun incelikleri

Güvenin Önemi ve nasıl oluşturulacağı

Duygusal İşçiliğin ne olduğu

Örgüt ve Stres bileşkelerini

Bireysel Tatmin: İş ve Hayatın geçirgenliği

Başarısızlık Korkusu ve bertaraf tekniklerini

İş Yaşamında Duyguların Yaratıcılığı

İnsani Yaklaşım projesinin ne olduğu

Eğitim içeriği

Örgüte Bağlılık: Özdeşleşmenin Dayanılmaz Kolaylığı- Sadakat mi Sürü Psikolojisi mi?

Motivasyon: İlgi mi, Menfaat karşılanması mı?

Güvenin Önemi

Duygusal İşçilik

Personel Seçimi: Etik Dışı Davranışlardan Uygulamalara

Örgüt ve Stres: Havada kalan Sözler

Bireysel Tatmin: İş ve Hayatın geçirgenliği

Başarısızlık Korkusu

İş Ayrımı: İstenen İşlerde Mantıki Sorgulama

Samimiyetin Sorgulanması: İş’ten Duygulara Analiz Merdiveni

Yönetici Rolünde Samimi mi?

Benlik ve Lider

İK’nın Ağır Yükü: İnsani Değerlerin İş’in Önüne Geçirilmesi

İş Yaşamında Duyguların Yaratıcılığı

Mobbing: Duygusal Baskın/Zulüm- İK’nın Birim Olarak İnsancıl Yaklaşımı ve Etik Disiplin

Yönetim Beklentisinin Sınırlayıcısı: İnsani Yaklaşım

Süre: 2 gün, 14 saat

İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji

 

 

İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009