İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi


İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi

İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi

Eğitimin Amacı

1920'li yılların sonunda gündeme gelen ve sanayide iş-çalışan ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen Orga-nizasyon teorileri içinde "Beşeri ilişkiler Yaklaşımı" günümüzdeki İK’nın şekillenmesinin mihenk taşı olmuş ve gelişmiş ülkelerde öneminin ve misyonlarının taşıyıcısı İK bölümüdür. Organizasyon Psikolojisi, iş ortamındaki insan davranışlarının sebep ve sonuçlarını teorik olarak incelerken, ortaya çıkan sorunların çözümü için de uygulamaya yönelik adımlar atar. Bu uygulamaların yürütümü İK’nın sorumluluğunda olup, eğitim bu bağlamda İK’nın üstlendiği rolün özelliklerini ortaya koyarak kavranmasını ve nasıl uygulanacağı hususunda bilgilendirme yapmayı amaçlar.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Anlatım ve tartışma, Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, uygulamalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

İş ve çalışan eşleştirmesini doğru yapmak

Psikoteknik testlerin önemi (kişilik, beceri, dikkat vs.) hazırlamak ve uygulamak

Ekip iletişimini kuvvetlendirmek

Çalışan motivasyonuna ve iş tatminine yönelik çalışmalar yapmak

İhtiyaca yönelik eğitimlerin ve gelişim programlarının organizasyonunu yapmak

İş yaşamındaki olası çatışmaların en etkin şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar yapmak

İş yerlerinde verimliliği, bağlılığı, mutluluğu artırmak

Eğitim içeriği

İşle ilgili bireysel farklılık değişkeleri (bilişsel yetenek ve kişilik)

İnsan-makine etkileşimleri

İnsan hataları ve eğitimi, kişisel gelişim, sosyalleşme, yöntemler ve ölçüm

Personel Psikolojisi-Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri

Yeni Yüzyılda İş Tasarım Modelleri: Geçmişten Ders Alma ve Yeni Bir Alan Belirleme

İşyerinde Amaç Karşıtı Davranışlar

Yapı, Yöntem ve Teknikler Konusunda Genel Bir Değerlendirme

Bilişsel Yetenek-Kişilik Değişkenlerinin Yapısı, Ölçümü, Geçerliği

Birey ve Takım Eğitimi

İşyerinde Bireysel Gelişim

Faaliyet Teorisi Çerçevesinde insan Hatalarının Önlenmesi

Fayda Analizi ve Değerlerin Üretimi

Geleceğe Dönük Yönelimler

Örgütsel Sosyalleşmenin Küresel Kavramlaştırmasına Doğru: İnsanilik ve İnsancıl Bakış

Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi

 

 

İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009