İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi


İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK açısından da strateji oluşturma ve bu stratejiye bağlı amaç ve hedef geliştirme birçok performans ölçüm modelinin ortak paydasını ortaya koymaktadır. İK için, bu unsur, yönetim tarafından belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin (ilgili taraflar ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesinden önce veya sonra) çalışanlar tarafından kabullenilmesi ve desteklenmesini sağlaması açısından performans ölçüm sistemlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Performans Ölçüm Modellerinin çeşitleri

Performans Ölçülerinin Geliştirilmesi

Sistematik Bir Yaklaşım SMART

Performans Prizması

İK için ölçümün önemi ve analizler açısından yararları

Eğitim içeriği

Ölçümlerin Önemi

Direkt ve Dolaylı Ölçümler

Sayısal ve Soyun tabanlı Ölçümler

Verimlilik, Etkinlik ve Etkililik

Çıktı ve Süreç Ölçümleri

İK Gider Ölçümleri

İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Ölçümleri

Finansal Performans Ölçümleri

Verimlilik Ölçümleri

Ölçümlere Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar

Yeni Alternatif Yaklaşımlar

İK Yönetimi İşlevlerinin Ölçülmesi: Tüm Süreçlere İlişkin Ölçüm ve Değerlendirme Metodları

İnsan Sermayesinden İnsan Değerlerine Geçiş ve Ölçüm Yöntemleri

Kurumsal Performans Ölçümü ve Gelişimi

Kurumsal Performans Ölçüm Sistemleri

Performans Ölçüm Sistemlerinin Gelişimi

Kurumsal Performans Ölçüm Modelleri

Performans Ölçülerinin Geliştirilmesi – Sistematik Bir Yaklaşım

SMART

Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard - BSC)

Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemleri (IPMS)

Bütünleşik Dinamik Performans Ölçümü Sistemi (IDPMS)

Dinamik Performans Ölçüm Sistemleri (DPMS)

Performans Prizması

Organizasyonel Performans Ölçüm Sistemi (OPM)

Dinamik Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemi (DIPMS)

Deming Modeli

Süre: 2 gün, 14 saat

İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

 

 

İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009