İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi


İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi

İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK’nın işin gereklerine ve personelin yetkinliklerine ilişkin ölçülebilir ve katkı sağlayan bireysel hedeflerin, şirket hedefleri haline nasıl dönüştürülmesi gerektiğini ve maksimum yararın ne şekilde sağlanacağını göstermeyi amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Kurumlarda Ana Strateji ve Senaryo Planları Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi

Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık- Yıllık Olarak Planlanması

Çalışanların Bu Hedefleri Başarması Noktasında Bilgi Analizleri

Saptanan Eksiklerinin Giderilmesi İçin Geliştirme ve Eğitim Planlarının Yapılması

Performans Görüşmeleri Sırası ya da Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

Eğitim içeriği

Temel kavramlar (Vizyon, strateji, hedef nedir?)

Stratejilerin belirlenmesi

Hedeflerle yönetim

Kurum Karnesi modeli tanımı (4 Perspektif)

Perspektifler altında stratejilerin belirlenmesi

Kritik performans parametrelerini oluşturma

İzleme, takip ve raporlama yöntemleri

İyileştirme aksiyonları

Uygulama örnekleri

Vaka ve grup çalışması

Strateji haritasının ve göstergelerin oluşturulması

Grup sunuşları

Süre: 1 gün, 7 saat

İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi

 

 

İK ve Çalışanlara Yönelik Hedeflerle Yönetim Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009