İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi


İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi

İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK’nın çalışanlar üzerinden şirket adına nasıl bir marka yönetimi geliştirebileceğini ve bununla ilgili yapılması gereken çalışmaları uygulamalı olarak ortaya koymayı amaçlar.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Çalışanlar Nasıl Bir Şirket İster

Çalışanların Gözünde Birinci Sırada Tercih Edilmek

Kurumsal Adalet ve Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Sistemleri

Karar Süreçlerine Katılım

Eğitim ve Kariye Olanakları

Organizasyonel Kimlik Oluşturmak

İmaj Yönetimi

İtibar Yönetimi

İletişim ve İlişki Yönetimi

Eğitim içeriği

Şirket Yönetim Gerçeklikleri ve Tespit Analizleri

Çalışan Anketi: Nasıl Bir Şirket İstiyorum

Organizasyonel Kimlik Oluşturmak

Şirket ve Çalışan Uyumu: Yetkinlik ve Delegasyon

İK Etiği ve Hakkaniyet

Eleştirel Yaklaşım

Adalet Kavramı ve Uygulama

İK ve Dönüşüm

Karar Süreçleri ve Katılım

Eğitim ve Kariyer Eşitliği

İmaj ve İtibar Yönetiminin Şeffaflığı ve İnandırıcılığı: Moral-Motivasyon Sorunu

Çözüm Yaklaşımları: İletişim ve İlişki Yönetimi

Süre: 1 gün, 7 saat

İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi

 

 

İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009