Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi


Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi

Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi

Eğitimin Amacı

21. Yüzyıl organizasyonlarının vazgeçilmez öğesi haline gelen “Takım Çalışması”nın başarılabilmesinde en önemli faktör, takım içerisindeki iletişim ve ilişkilerdir. Kendilerini ve takımın diğer üyelerini çok iyi tanıyan, her üyenin takım içerisindeki rolünün ve değerinin farkında olan bireyler ancak etkin ve sağlıklı iletişim kurabilir ve sinerji yaratan etkin bir takım olabilirler. Bir işletmede yönetici ve personel ne kadar yüksek nitelikli olsa da eğer o işletmede etkin bir takım çalışması yapılmıyorsa, başarılı sonuçlara ulaşmak güçtür. Bireysel performanslar takım çalışması olmayan işletmelerde gerçek verimliliği ortaya çıkarmakta yetersiz kalır. Takımların başarılı olması için hedef belirlenmesi, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçümlenmesi, performansı artıran en etkin yöntemdir. Günümüzde işletmenizi rakiplerinden ayıran tek şey, sizin için çalışan kişilerin, becerileri, bilgileri, bağlılıkları ve ortaya koydukları performanslarıdır. İşletmenizde gerçek bir SİNERJİ yaratmanın yolu, gerçek bir BİZ bilincinden geçmektedir.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

‘Biz’ Yaklaşımı ve Takım Kültürü

Takım Çalışmasının Faydaları

Takım Çalışmasını Engelleyen etkenler

Takım Çalışmasının Geliştirilmesinde Liderliğin Rolü

Hedef Odaklı Çalışma Teknikleri

İş Haritaları İle Proje Yönetimi

Yaratıcı Düşünme Teknikleri

Eğitim içeriği

Takım Nedir? Niçin Takım Çalışması?

Biz Yaklaşımı ve Takım Kültürü

Takım Çalışmasının Faydaları

Takım Çalışmasını Engelleyen etkenler

Takım İçindeki Anlaşmazlıklar ve Sergilenen Tutumlar

Takım Çalışmasının Geliştirilmesinde Liderliğin Rolü

İş Üsluplarının Takım Çalışmalarındaki Rolü

Hedef Odaklı Çalışma Teknikleri

İş Haritaları İle Proje Yönetimi

Takımlarda Yaşam Döngüsü

Kalite ve İş Geliştirmede Takım Çalışması Modeli

Takım Çalışmalarında Kurumsal Hafıza

Yaratıcı Düşünme Teknikleri

Süre: 1 gün, 7 saat

Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi

 

 

Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009