Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi


Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi

Değişim ve Dönüşüm Yönetimi  Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, katılımcıların değişim ve dönüşüm arasındaki farkları kavramasını sağlayarak kendi şirket kültürlerine uygun seçim yapmalarını, yöneticilerin değişim ve dönüşümü etkin bir şekilde yönetmelerini ve tüm çalışanların bu sürece nasıl hazırlanmaları gerektiğini sağlamak, hedeflenen değişimleri şirket stratejilerine uygun olarak yönetecek beceri ve donanıma sahip olmalarını mümkün kılacak bilgilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları ve diğer beyaz yaka çalışanlar

Eğitim Yöntemi:

Vaka analizleri ve değerlendirme, uygulamalı grup çalışmaları, senaryo üretimi

Eğitimden elde edilecek yararlar

Kurum Kültürünün Önemi ve Belirleyiciliği

Değişim için ölçütlerin neler olduğu

Algı Sorunları nasıl çözüleceği

Planlı değişim türleri

Değişim yönetiminde operasyonel süreçler, hedefler, olanaklar ve stratejilerine dair bilgi edinmek

Eğitim içeriği

Kavram ve Tanımlar: Değişim Teorisi

Kaçınılmazlığın Kabulü

Değişim-Dönüşüm: Seçim Probleminin Aşılması

Kurum Kültürünün Önemi ve Belirleyiciliği

Değişim için ölçütler

Kurumsal ve Bireysel Değişim

Planlanmış ve Planlanmamış Değişim

Fark Edilemeyen Olgu: Dönüşüm

Dönüşümün Geldiği Aşama: Değişime İşaret

Algı Sorunları

Planlı değişim türleri

Süreçsel Değişim Yönetimi

Yapısallık ve Kurum Kültürüne Göre Aşamalı Değişim

Dönüşüm Karakterli Değişim

Geçişsel veya dönüşümsel değişim

Değişim yönetiminde operasyonel süreçler, hedefler, olanaklar ve stratejiler

Değişime direniş ve yaratıcı çözümler

Katılım, bilgilendirme, işe-katma, takım çalışması

Süreklilik ve Bilgi

Değişim, İnsan ve Kalite

Değişime Hazır Olmak

Değişimde Liderlik

Değişim ve Uyum: Sorunlar ve Çözümler

Değişimin Yenilikçilikten farkı

Uygulamalar ve Değerlendirme

Süre: 1 gün, 7 saat

Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi

 

 

Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009