Çatışma Yönetimi Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Çatışma Yönetimi Eğitimi


Çatışma Yönetimi Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Şirket içi çatışmalar şirket yönetimi veya bireyler arası ilişkilerden kaynaklanır. Ortak yön belirli düzeyin üzerine çıkan baskı faktörüdür. Uyumsuzluklar ve zor durumların oluşumu, çatışmalar için uygun zemini hazırlar. Önemli olan öncelikle bu ortam oluşumlarını önceden fark ederek gerekli önlemleri almaktır. Eğitimin başlıca amacı önleme faaliyetleri ve çatışmanın vuku halinde devreye sokulması gereken sistemli çalışmalar hususunda bilgi sağlamaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ve Yönetici adayları

Eğitim Yöntemi:

Vaka analizleri, Uygulamalı grup çalışmaları, Role-playler

Eğitimden elde edilecek yararlar

Çatışma Türlerinin neler olduğu

Önleyicilik Metodunun nasıl uygulandığı

Çatışmalarda Öfke Kontrolü Yöntemleri

İş Yaşamında Çatışma Faktörleri

Çatışmalarda Uygulanabilecek Stratejik yöntemler

Çatışmanın Kurumsal İyileştirmeye Katkısının nasıl olabileceği

Eğitim içeriği

Kavram Yaklaşımı ve Tanım

Yönetme İçin Döngünün Oluşturulması

Çatışma Türleri

Algı Sorunları, Anlaşmazlık ve Çatışma Ortamı

Önleyicilik Metodu

Etkin Yönetilmeyen Çatışmanın Bireylere ve Şirkete Zararları

Etkin Çatışma Çözümü İçin Öneriler

Çatışmanın Çözümlenmesinde Uygun Yaklaşımlar

Çatışma Yönetiminde Kişilik Tiplerini Bilmenin Önemi

Çatışma Durumundaki Davranış Şekilleri ve Savunma Mekanizmaları

İş yerinde Çatışma Senaryoları

Çatışmalarda Öfke Kontrolü Yöntemleri

Çatışmanın Psikolojik Boyutu

İş Yaşamında Çatışma Faktörleri

Çatışmalarda Uygulanabilecek Stratejiler

Stres Faktörü ve Çatışma İlişkisi

Kişilerarası Çatışmanın Nedenleri

Kişilerarası Çatışmanın Mükemmele Ulaşmadaki Rolü

Çatışan Taraflar Olarak Çalışanlar

Çatışma Artırıcı/Önleyici Olarak İletişim

İletişim Kurmadaki Potansiyel Güçlükler (Algılama Yanılmaları, Çift Yönlü - Tek Yönlü İletişim)

İletişim Bozuklukları: Sürtüşme ve Çatışma

Duyguların Etkin Yönetimi

Çatışmanın Kurumsal İyileştirmeye Katkısı

Özel Yaşam ve Kurumsal İlişkilerde Karşılaşılan Gerçek Yaşam Vakalarının Tartışılması

Süre: 1 gün, 7 saat

Çatışma Yönetimi Eğitimi

 

 

Çatışma Yönetimi Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009