Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi


Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi

Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çalışan Memnuniyeti, çalışanların daha çok somut olarak kurum içerisinde onlara sağlanan imkânlar ve hizmetlerden memnuniyeti ile bağlantılı olsa da psiko-sosyal olumlu yaklaşımlar da o denli önemlidir. Eğitim, çalışan memnuniyetinin sağlanmasına dair ipuçları ve teknikler sunmanın yanı sıra, şirketin yapacağı çalışmaların ne şekilde dengeli götürüleceği, şirket içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, kurumun önceliklerine ve genel performansına etkilerine göre nasıl belirleneceği ve uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için en uygun eylem planlarını oluşturmada yön gösterir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler ve Yönetici adayları

Eğitim Yöntemi:

Anlatım ve tartışma konuları, Uygulamalı grup çalışmaları, Role-playler

Eğitimden elde edilecek yararlar

Kişisel Gelişim ve Kariyer Olanaklarını oluşturulması

Performans Sistem kurulumunun nasıl yapıldığı

İş Yapış Şekilleri üzerine bilgi edinme

Sürpriz Tekniklerinin neler olduğu

Empati ve Sempatinin Gücü

Eğitim içeriği

Neden Çalışan Memnuniyeti

Fiziksel Çalışma Koşulları

Üst Yönetim / Kurum Yönetimi

Kurum İmajı

Kişisel Gelişim ve Kariyer Olanakları

Performans Yönetimi, Ödüllendirme ve Takdir Sisteminin Etkileri

İş Yapış Şekilleri, Süreç Akışları ve Organizasyon

Bağlı Olunan İlk Yönetici

İş Tatmini

Kurum İçi İletişim ve Koordinasyon

Ücret ve Yan Haklar

İş Özel Yaşam Dengesi

Sürpriz Teknikleri

Empati ve Sempatinin Gücü

Örnek Uygulamalar

Süre: 1 gün, 7 saat

Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi

 

 

Çalışan Memnuniyeti Sağlama Teknikleri Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009