Bütünsel Liderlik Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Bütünsel Liderlik Eğitimi


Bütünsel Liderlik Eğitimi

Bütünsel Liderlik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitim, bütünsel yaklaşımın yeni liderlik araç ve metotları ile stratejik düşünme, yaratıcılık, iletişim, iş birliği, müzakere ve anlaşmazlıkların çözümü konularında daha etkin ve bütünsel yaklaşım kazanmayı, çok yönlü perspektifle birlikte bireylerin veya grupların anlam yaratma ve algılarının etkilenmesi, desteklenmesi ya da yönlendirilmesini sağlamayı ve günlük çalışma hayatına nasıl uygulanabileceğinin stratejisini aktarmayı amaçlar.

Kimler Katılmalı

Liderlik konusunda gelişim sağlamak isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Literatürdeki Liderlik Yaklaşımları Ve Tipleri

Neden Bütünsel Liderlik?

Bütünsel Liderliğin uygulama yöntemleri

Birey- Toplum-Organizasyon ilişkileri

Sistemler, Toplum, Organizasyon

Seviyeler (Kişi, Toplum, Organizasyon)

Seviyelerin Değişik Alanlar Açısından Tanımları, İçerikleri

Şirketlerde Bütünsel Liderliğe göre Karar Alma Mekanizmaları

Eğitim içeriği

Literatürdeki Liderlik Yaklaşımları Ve Tipleri

Bütünsel Liderliği Diğer Yaklaşımlardan Ayrıştıran Etkenler

Algılamalar Ve Perspektifler; İnsanların Anlam Yaratma Yöntemleri

Kadran Kavramı ve Tipler

Bu Kadranda Diğer Gelişim Alanları Ve Liderlikte Önemleri

Liderlik: Bireyde Ve Toplumda Gelişim

Sistemler, Toplum, Organizasyon

Seviyeler (Kişi, Toplum, Organizasyon)

Seviyelerin Değişik Alanlar Açısından Tanımları, İçerikleri

Bireye göre ilerlemek istenilen bir konu veya fırsat olarak seçimi ve bütünsel modele göre sorgulama

Liderlik Vaka Çalışmaları

Organizasyonda Bütünsel Karar Alma Mekanizmaları

Değerlendirme

Süre: 1 gün, 7 saat

Bütünsel Liderlik Eğitimi

 

 

Bütünsel Liderlik Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009