Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi


Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi

Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Genellikle batıdan aldığımız yönetim ve öğrenme modellerine alternatif olabilecek; özellikle son on yılda batının bizim kültür alanımızdan esinlenerek kendi yapısına uyguladığı yönetişim ve öğrenme modellerinin işleneceği, hafızamızı tekrar tazelemeye yönelik bir eğitim.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim Yöntemi:

Bireysel ve grup çalışmaları, öykülere dayalı öğrenme ve yorumlama metodolojisi, problem senaryoları oluşturmak ve çözüm uygulamaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Öykülerle öğrenme

Karşılaştırmalı yönetim modelleri hakkında bilgi edinmek

Şartlanmışlıkların fark edilmesi

Kendini sınama

Anlamanın öğrenme sürecindeki önemi

Öğrenme ve yönetim ilişkisi ve kendi stilini oluşturma

Eğitim içeriği

Kavram Açılımları

Öğrenen Organizasyon Olma Yolunda İzlenecek Adımlar

Kurumsal Öğrenme Stratejileri

Organizasyonda Öğrenmenin Önündeki Engeller

Öğrenen bir organizasyon olmak için kurum ve bireylere düşen sorumlulukları,

Öğrenmenin önündeki engelleri öğrenmiş olacaklardır.

Öğrenen Organizasyon Olma

Çalışanlar ve Süreçler

Öğrenme ve öğrenmeme

Tezat metinler

Bilişsel Bilgi-Kitap bilgisi

Tecrübi bilgi-Yaşam bilgisi-Günlük Bilgi ve Genetik Aktarım: Mit mi, Gerçek mi?

Öğrencinin/Yöneticinin samimiyeti

Hikayelerle Sohbet öğretebilir?

Yöntem, sistem ve şartlandırma: Batı kültürü ve geleneği

Eğitim yöntemleri ve koşullar

Kişi “Guru” olursa

Sınama ve Değerlendirme

Süre: 2 gün, 14 saat

Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi

 

 

Alternatif Yönetim, Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Yöntemleri Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009