4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi


4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

Eğitimin Amacı

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, şirketlerdeki uygulamaları gözden geçirmeyi, değerlendirmeyi ve sorunlar hakkında çözüm yollarını geliştirmeyi, çalışma hayatımızda yaşanan büyük ve köklü değişiklikleri incelemeyi, özellikle esnekleştirme ve iş güvencesi uygulamaları çerçevesinde bu dönemdeki sorunları ve çözüm yollarını açıklamayı, ayrıca İş Kanunu hükümlerinin nasıl yorumlanacağını ve uygulanacağını Yargıtay kararları çerçevesinde göstermeyi, ayrıca yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

4857 Sayılı İş Kanuna ilişkin kalıcı bilgiler

Hükümlerin Pratikte nasıl yerine getirildiği

Eğitim içeriği

4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE GETİRİLEN MÜESSESELER

Alt işveren- Eşit davranma ilkesi

İşyerinin devri

İş sözleşmesi türleri

İş güvencesi

Toplu işçi çıkarma

Ücret kesme cezası

Çalışma süreleri ve esneklik hükümleri

KAPSAM VE TANIMLAR

İşçi- İşveren

İşveren vekili

Alt işveren

İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Geçici iş ilişkisi

Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi

Çağrı üzerine çalışma

Deneme süreli iş sözleşmesi

Takım sözleşmesi

ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Çalışma süreleri

Fazla çalışmalar

Denkleştirme

Telafi çalışması

Kısa çalışma

Çalışma süresinden sayılan haller

Gece çalışması

Ara dinlenmesi

Hafta tatili

Ulusal bayram ve genel tatiller

Analık ve doğum izni

Yıllık ücretli izin

BİREYSEL İŞÇİ ÇIKARMA

İş güvencesi

Geçerli sebepler

Bildirim süresi

İşveren vekilinin durumu

Fesihte usul

İhtar ve savunma müesseseleri

Süre: 2 gün, 14 saat

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

 

 

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009